För försäkringsbolag


Vi är Nordens största kompetenscentrum när det gäller att utreda och behandla rygg- och nackbesvär.

Vi arbetar enbart med rygg- och nack- besvär och har gjort så under många år. Vi har en bred kompetens, därigenom förstärker och kompletterar vi varandra. Vi ökar ständigt vår kunskap inom området - just för att det är det enda vi arbetar med och har stora volymer av.

Våra kirurger gör vardera 150-200 operationer per år vilket utgör en grund för hög kvalitet och effektivitet.
Alla våra fysioterapeuter är vidareutbildade och högspecialiserade på rygg- och nackbesvär. Vi är aktiva inom klinisk forskning. På GHP Stockholm Spine Center finns både professorer och disputerade läkare.


Vårdkoordinator

Vi hjälper gärna till med vårdplaneringen. Vår vårdkoordinator, Marie Andersson, kan hjälpa till att säkerställa att patienter direkt kommer till rätt vårdnivå men också att nödvändig dokumentation såsom radiologisk utredning, provtagning etc finns tillgängliga vid besöket. Kontakta gärna Marie Andersson genom Kuralink


Effektiv ryggvård

Triagering av ryggbesvär är en stor utmaning. Det är ur flera perspektiv sett angeläget att patienten hamnar på rätt vårdnivå för att nå bästa resultat och samtidigt undvika ineffektiva behandlingar.

Hos oss arbetar fysioterapeuter, allmänläkare, ryggkirurger och neurokirurger.

De flesta patienter som bokas på GHP Stockholm Spine Center har sitt första besök hos sjukgymnast eller naprapat på så kallade konceptbesök, nästan oberoende av besvärsbilden. Här tas en grundlig anamnes, neurologisk och ortopedmedicinsk status utförs. Allmänspecialistläkare och ryggkirurg/neurokirurg finns tillgängliga för att understödja besöket. Vid behov administreras remiss till radiologisk undersökning, medicinering och sjukskrivning.

Varje vecka har vi teamkonferenser, där alla specialister deltar. Här diskuteras patienter med komplicerade eller vårdkrävande tillstånd samt patienter med mer än en vårdgivare.

Vi utgår alltid från patientens behov och involverar patienten i sin egen rehabilitering. Patienten ges verktyg för att på bästa sätt kunna hantera sina rygg- och nackbesvär på egen hand.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.