MARIE-LOUISE OTTEGARD

Leg. Psykolog

Leg. psykolog sedan 2003.

Psykoterapiutbildning steg 1 KBT, pågående specialist- och steg 2 utbildning, Karolinska institutet.

Tidigare verksam på Beteendemedicinska smärtmottagningen, Smärtcentrum, Karolinska sjukhuset.

Arbetar med multimodal smärtrehabilitering.