KATAYUN ROSELL

Leg. kurator

Utbildad på Socialhögskolan i Stockholm. Socionom sedan 2012.

Vidareutbildad i psykoterapi på SAPU.

Tidigare verksam inom slutenpsykiatrin på S:t Görans sjukhus.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.