Leg. Arbetsterapeut sedan 2019, KI

Vidareutbildad inom bla
Beteendemedicin, Motiverande Samtal (MI) Rehabkoordinering

Arbetar med multimodal smärt/stress-rehabilitering