CARIN GUSTAFSSON

Leg. Smärtsjuksköterska

Leg. sjuksköterska sedan 1985.

Specialist inom området smärta.

20 årig erfarenhet av att möta människor med långvariga smärttillstånd.