SUSANNE SANDSTRÖM

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg. Fysioterapeut sedan 2003.

Specialistkompetens inom Smärta och Smärtbehandling sedan 2014.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.