ROLAND FRANSSON

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg. Fysioterapeut sedan 1995.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2.
1-årig KBT-utbildning. Examen i Mc Kenzie.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter och utför bedömningar inför eventuell kirurgi.