Hanna Blomstedt

Biträdande enhetschef smärtrehab

Leg. Fysioterapeut MSc sedan 2007, KI

Specialist i smärta och smärtrehabilitering

Vidareutbildad inom beteendemedicin/ACT,

Motiverande samtal, idrottsmedicin,

akupunktur, Basal kroppskännedom A

Qi gong/mindfulness

Arbetar med multimodal smärtrehabilitering