Kvalitet & resultat

Kvalitetpolicy

Smärtrehablitering

Miljöpolicy

KVALITETSPOLICY

Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad bedömning, utredning och behandling av alla sjukdomstillstånd i hals-, bröst- och ländryggen, undantaget trauma och tumörer.

Verksamheten skall bedrivas med hög kompetens, minsta möjliga komplikationer, bästa möjliga vård och största möjliga kostnadseffektivitet inom ramen för aktuella lagar och andra krav.

Verksamheten skall arbeta med väldefinierade processer i vårdkedjan, där viktiga hörnstenar i kvalitetsarbetet är avvikelsehantering, risk- och händelseanalys samt egenkontroll och ständiga förbättringar.

Från det ögonblick där patienten får sin första kontakt med oss till dess att han/hon är färdigbehandlad skall hon/han få ett professionellt bemötande och omvårdnad. Vidare skall kliniken erbjuda patienten hög tillgänglighet och god information om väntetider, vårdförlopp och förväntat behandlingsresultat.

Vår ambition är att ha en full transparens gentemot våra kunder genom att återrapportera behandlingsresultat och kundnöjdhet.

Miljöpolicy för GHP Stockholm Spine Center AB (SSC)

SSC skall, inom ramen för vår verksamhet, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöarbete som bygger på ständiga förbättringar. SSC ska fortsatt vara miljöcertifierat.

Vi ska därför:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetskrav.
  • Förebygga miljöbelastningen av läkemedel, anestesigaser och kemikalier.
  • Minska miljöbelastningen vid användningen av engångsmaterial.
  • Minska och förebygga avfallet.
  • Förebygga miljöbelastningen genom att släcka lampor och stänga av datorer.
  • Utveckla och använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen

Upplands Väsby 6 maj 2022.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.