En möjlighet att förbättra din förmåga att hantera din smärta

Spine Center Rehab Stockholm tar emot patienter med långvarig smärta. Arbetet sker i multimodala team och vi som arbetar här är läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, smärtsjuksköterska, kurator och arbetsterapeut. Insatserna planeras och samordnas mot gemensamma mål i nära samarbete med dig som patient.

Nu byter vi namn till Capio. Allt annat består.

I maj 2022 förvärvade vårdkoncernen Capio vårdkoncernen GHP Specialty Care. Det innebär att GHP Stockholm Spine Center nu byter namn till Capio Spine Center Stockholm.

Allt annat är sig likt. Samma personal, samma lokal och samma fokus på kvalitet, effektivitet och patientnöjdhet.

Så oavsett om du är patient, leverantör eller samarbetspartner är du fortsatt varmt välkommen till oss på Capio Spine Center Stockholm.

Vi vet att medicinska, psykologiska och miljömässiga faktorer samverkar och bidrar till utvecklingen av långvariga smärttillstånd. Detta kallas för den biopsykosociala modellen. För att bryta en utveckling mot försämrad livskvalité behöver vi se till hela människan och det är just därför vi arbetar i team bestående av olika professioner. Genom att förändra invanda beteendemönster och stegvis återta meningsfulla aktiviteter kan livet fungera bättre. Smärtan kan finnas kvar efter rehabiliteringen, men brukar inte vara lika dominerande och styrande i livssituationen. Det gör att du kan få möjlighet att göra mer av sådant som är viktigt för dig, både i privatlivet och i arbetslivet.fjkpoapjfafjkspofsapofsajpfsapjo

Rehabiliteringen brukar pågå i 10-14 veckor, men individuella variationer kan förekomma. Att delta i programmet innebär att du är här ca 10-20 timmar/vecka, vilket motsvarar 25-50% av ett heltidsarbete. Du kommer även att behöva avsätta tid för reflektion och övningar hemma. Innehåll och upplägg av rehabiliteringsprogrammet utgår från ditt individuella behov. Exempel på aktiviteter kan vara anpassad fysisk träning med sjukgymnast/fysioterapeut samt beteendeförändringsgrupp med ACT-perspektiv (Acceptance and Commitment Therapy). Många insatser sker i grupp men individuella besök förekommer.


Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Digitalmottagning

Det ska vara tryggt och enkelt att få vård hos oss. Nu erbjuder vi digitala besök via video. Det enda du behöver är en mobil, surfplatta eller dator. Du loggar in enkelt och säkert med Mobilt BankID och möter vår personal i ett krypterat videosamtal.

MILJÖPOLICY

SSC skall, inom ramen för vår verksamhet, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöarbete som bygger på ständiga förbättringar. SSC ska fortsatt vara miljöcertifierat.

Vi ska därför:

- Följa lagar, förordningar och myndighetskrav.

- Förebygga miljöbelastningen av läkemedel, anestesigaser och kemikalier.

- Minska miljöbelastningen vid användningen av engångsmaterial.

- Minska och förebygga avfallet.

- Förebygga miljöbelastningen genom att släcka lampor och stänga av datorer.

- Utveckla och använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen

KVALITETSPOLICY

Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad bedömning, utredning och behandling av alla sjukdomstillstånd i hals-, bröst- och ländryggen, undantaget trauma och tumörer.

Verksamheten skall bedrivas med hög kompetens, minsta möjliga komplikationer, bästa möjliga vård och största möjliga kostnadseffektivitet inom ramen för aktuella lagar och andra krav.

Verksamheten skall arbeta med väldefinierade processer i vårdkedjan, där viktiga hörnstenar i kvalitetsarbetet är avvikelsehantering, risk- och händelseanalys samt egenkontroll och ständiga förbättringar.

Från det ögonblick där patienten får sin första kontakt med oss till dess att han/hon är färdigbehandlad skall hon/han få ett professionellt bemötande och omvårdnad. Vidare skall kliniken erbjuda patienten hög tillgänglighet och god information om väntetider, vårdförlopp och förväntat behandlingsresultat.

Vår ambition är att ha en full transparens gentemot våra kunder genom att återrapportera behandlingsresultat och kundnöjdhet.

Capio Spine Center Stockholm Rehab
Smärtrehablitering

Smärtrehablitering

För dig som har frågor om remisser, mottagningsbesök, journaler eller vill ha kontakt med din vårdgivare.

Telefon
08-509 028 99

Måndag - Torsdag
08.00-11.30 och 13.00-14.00
Fredag
08.00-11.30

GHP Stockholm Spine Center

Garnisonen
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.