Medarbetare

Vi arbetar enbart med rygg- och nackbesvär och har så gjort under många år. Vi har en bred kompetens, därigenom förstärker och kompletterar vi varandra. Vi ökar ständigt vår kunskap inom området - just för att det är det enda vi arbetar med och har stora volymer av. Ny kunskap tillförs också genom utbildning och att vi är forskningsaktiva inom klinisk forskning.

Våra ryggkirurger består av 12 specialister inom ortopedi eller neurokiurgi. Vi har även läkarkompetens inom smärta, rehabmedicin och allmänmedicin.

Våra läkare är Gunnar Nilsson, Anna-Lena Robinson, Doulat Sergelstam, Kim Stranger, Jan Widman, Olga Seikina, Anders Frost, Konstantinos A. Pazarlis, Dara Mardan, Ioannis Georgopoulos, Thomas Adler, Anna Josephsson, Tomas Öhman, Lena Fagerud, Diana Kadetoff, Olga Logovaya, Dan Leijonwall och Martina Lund.

Utöver dessa har vi personal på operation med vidareutbildning i narkos/operation. På avdelningen arbetar allmänsjuksköterskor med utbildning inom smärta, undersköterskor och sjukgymnaster. Våra sjukgymnaster/fysioterapeuter har OMT2 eller 3-utbildning och/eller MDT-examen. På uppvaket arbetar intensivvårdssjuksköterskor. Många av våra sjuksköterskor har vidarteutbildning inom smärta. Förutom våra sekreterare, ekonomer, receptionister och koordinatorer har vi psykologer med KBT-inriktning.

Läkare

Admin

Rehab

Resursteam

Försäkringsmottagning

Löwenströmska Mottagning

Gunnar Nilsson

VD/Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 2007.

Arbetat som traumaortoped/ryggkirurg med inriktning rygg- och bäckenskador på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fram till dec 2015.

Disputerade 1999 med en avhandling om prognostik och diagnostik i skelett- och mjukdelsmaligniteter.   

Anna-Lena Robinson

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2010.

Tidigare verksam ryggkirurg Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2010 - 2013.

Disputerat 2018 inom halsryggskirurgi. Bedriver fortsatt forskning kring frakturer i halsryggen.

Jan Widman

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1993.

Även specialist i allmän kirurgi.

Varit verksam och forskat kliniskt på Karolinska sjukhuset och disputerade 2002.
Har arbetat på S:t Görans sjukhus och Proxima/Aleris Nacka sjukhus.

Sysslat uteslutande med ryggkirurgi sedan 2005.

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Tomas Öhman

Narkosläkare

Anders Frost

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1990.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har skrivit en doktorsavhandling gällande invitrostudier på benceller.     

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr      

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgiforskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Doulat Sergelstam

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2000.

Mångårig erfarenhet av ryggkirurgi, allmän-och barnortopedi.

Har tidigare varit verksam med ryggkirurgi vid Strängnäs Ryggkirurgiska Kliniken i flera år

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Leg. läkare.

Specialist i allmän medicin.

Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta.

Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bl a som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.       

Thomas Adler

Överläkare

Specialist i ortopedi

KONSTANTINOS A. PAZARLIS

Överläkare 

Specialist inom Ortopedisk Kirurgi sedan 2014.

Avlagd svensk (2014) och europeisk Ortopedexamen (2014 – Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology).

Tidigare arbetat på Ryggsektionen på Södersjukhuset (2014-2017) och Akademiska sjukhuset (2017-2020).

Doktorand vid Uppsala universitet med forskning inom spinal stenos, deformitet i kotpelaren samt försäkringsmedicin.

Spine fellowship i Bern, Schweiz (2017) och Philadelphia, USA (2019).

Olga Logovaya

Överläkare

Text kommer inom kort.

Kim Stranger

Överläkare

Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2011.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm. 

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karolinska Institutet.   

Olga Seikina

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2011.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Martina Lund

Överläkare

Specialist allmänmedicin sedan 2009.

Medicinskt ansvarig läkare på försäkringsmottagningen.

Har ett övergripande ansvar för medicinska rutiner, medicinsk säkerhet, sjukskrivning och bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv relaterat till rygg- och nackbesvär.

Ioannis Georgopoulos

Specialist i Ortopedisk Kirurgi 

Specialist i Ortopedisk Kirurgi sedan 2016

Utfört utbildningen mellan 2009-2016 med tjänstgöring inom allmänkirurgi, neurokirurgi och Ortopedi.

Ackrediterad ryggkirurg av Svenska Ryggkirurgiska Föreningen med löpande teoretisk och praktisk utbildning i Sverige.

Gått följande påbyggnadsutbildningar: Swedish Spine Academy och Swedish Spine Masters .

Ackrediterad ryggkirurg av Europeiska Ryggkirurgiska Föreningen ( Eurospine ) med utbildning i Strasbourg, Frankrike 2018 och Genève, Schweiz 2019.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på ortopedkliniken i Västerås (2016-2019) och Akademiska sjukhuset i Uppsala (2019-2021).

Wanja Lundkvist

Admin

Löneberedning, hanterar skadeanmälningar, bokar sjukgymnastbesök, administrerar NRS studier, hoppar in på operation när så behövs. 

Katarina Briestensky

Ekonomichef

Eva-Lena Benfari

Ekonomiassistent

Martin Arnqvist

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg sjukgymnast sedan 2011.

Påbörjad specialisering inom smärta och smärtrehabilitering.

Vidareutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), beteendemedicin och idrottsmedicin.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.   

Susanne Sandström

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg. Fysioterapeut sedan 2003.

Specialistkompetens inom Smärta och Smärtbehandling sedan 2014.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.  

Roland Fransson

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg. Fysioterapeut sedan 1995.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2.
1-årig KBT-utbildning. Examen i Mc Kenzie.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter och utför bedömningar inför eventuell kirurgi.   

Katayun Rosell

Leg. kurator

Utbildad på Socialhögskolan i Stockholm. Socionom sedan 2012.

Vidareutbildad i psykoterapi på SAPU.

Tidigare verksam inom slutenpsykiatrin på S:t Görans sjukhus.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.   

Liselotte Tate

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut

Text kommer inom kort.

Jondi Jonsson-Lecapre

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut

Leg. Fysioterapeut sedan 2010.

Påbörjad specialisering inom smärta och smärtrehabilitering.

Vidareutbildning inom MDT, Beteendemedicin, Basal Kroppskännedom och Idrottsmedicin.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.  

Andreas Hellerström

Leg. Psykolog

Text kommer inom kort.

Marie-Louise Ottegard

Leg. Psykolog

 Leg. psykolog sedan 2003.

Psykoterapiutbildning steg 1 KBT, pågående specialist- och steg 2 utbildning, Karolinska institutet.

Tidigare verksam på Beteendemedicinska smärtmottagningen, Smärtcentrum, Karolinska sjukhuset.

Arbetar med multimodal smärtrehabilitering.     

Johanna Aronsson

Leg. Psykolog

Bild och text kommer inom kort.

Carin Gustafsson

Leg. Smärtsjuksköterska

Leg. sjuksköterska sedan 1985.

Specialist inom området smärta.

20 årig erfarenhet av att möta människor med långvariga smärttillstånd.    

Maria Steel

Medicinsk sekreterare/koordinator

Administrativt ansvarig inom rehab  

Lisa Gustavsson

Medicinsk sekreterare/koordinator

Administrativt ansvarig inom rehab

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr      

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgiforskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Karin Nygren

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg. Fysioterapeut sedan 1993.

Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
Vidareutbildning i idrottsmedicin. Mc Kenzie A och B.
Basal kroppskännedom steg 1 och 2. Akupunkturutbildning.

Har tidigare arbetat inom ortopedi och primärvård. Arbetar nu i Resursteamet på Löwenströmska sjukhuset samt utgör bedömning inför eventuell kirurgi.     

Annette Wallander

Medicinsk sekreterare

Administrativt ansvarig inom resursteamet

Johanna Berg

Leg. Psykolog

Legitimerad KBT-psykolog sedan 2008 med inriktning beteendemedicin och smärta.

Har tidigare arbetat på Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset med smärtrehabilitering.

Pågående specialistutbildning i klinisk psykologi.   

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Karin Runberg

Leg. Sjuksköterska

Martina Lund

Överläkare

Specialist allmänmedicin sedan 2009.

Medicinskt ansvarig läkare på försäkringsmottagningen.

Har ett övergripande ansvar för medicinska rutiner, medicinsk säkerhet, sjukskrivning och bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv relaterat till rygg- och nackbesvär.

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karolinska Institutet.   

Sara Bourghardt

Specialist i allmänmedicin sedan 2017

Specialist i allmänmedicin

Ansvarar för bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv relaterat till sina rygg-och nackbesvär.

Anna Eriksson

Leg. sjukgymnst/fysioterapeut sedan 2011

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2

Arbetar med bedömning av och rehabilitering/behandling av patienter med besvär från rygg eller nacke.

Anna Kallin Lundberg

Leg. sjukgymnst/fysioterapeut sedan 2017

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 3

Arbetar med bedömning av och rehabilitering/behandling av patienter med besvär från rygg eller nacke.

Kerstin Ring

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut sedan 2004

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2

Vidareutbildning inom fysisk aktivitet som prevention och beteendemedicinska metoder inom sjukgymnastik.

Arbetar med bedömning av och rehabilitering/behandling av patienter med besvär från rygg eller nacke.

Pernilla Holmquist

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut sedan 2010

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2.

Arbetar med bedömning av och rehabilitering/behandling av patienter med besvär från rygg eller nacke.

Karl-Gustav Häger Valladolid

Leg. sjukgymnst/fysioterapeut

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 3.

Arbetar med bedömning av och rehabilitering/behandling av patienter med besvär från rygg eller nacke samt utför bedömningar inför eventuell kirurgi.


Monica Sundquist

Leg. sjukgymnst/fysioterapeut

Leg. Fysioterapeut sedan 1980.

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 3.

Arbetar med bedömning av och rehabilitering/behandling av patienter med besvär från rygg eller nacke samt utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Bedriver sedan flera år undervisning inom anatomi och ryggrehabilitering för sjukgymnast- och läkarstudenter på Karolinska institutet.      

Marie Andersson

Vårdkoordinator/medicinsk sekreterare

Jobbar på Försäkringsmottagningen som vårdkoordinator och medicinsk sekreterare.

Thérése Stenberg

Medicinsk sekreterare/reception

Louise Hemdal

Reception/back-office

Maria Follin

Reception/back-office

Margareta Ekström

Operationskoordinator/ mottagningssköterska

Ger våra patienter en operationstid och tar hand om bokade patienter på sjuksköterskemottagningen.

Marie Bygdén

Operationskoordinator/ mottagningssköterska

Ger våra patienter en operationstid och tar hand om bokade patienter på sjuksköterskemottagningen.

Anki Johansson

Undersköterska

Jobbar på mottagningen som undersköterska, operationskoordinator och i receptionen.

Eva Eriksson

Operationskoordinator/ mottagningssjuksköterska

Ger våra patienter en operationstid och tar hand om bokade patienter på sjuksköterskemottagningen.

Nanna Gunne Hallman

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg. Fysioterapeut sedan 1992.

Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
MDT Credential Examen (Mc Kenzie)
Vidareutbildad inom beteendemedicin och idrottsmedicin.

Utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.