Kvalitet genom specialisering

Medarbetare

Vi arbetar enbart med rygg- och nackbesvär och har så gjort under många år. Vi har en bred kompetens, därigenom förstärker och kompletterar vi varandra. Vi ökar ständigt vår kunskap inom området - just för att det är det enda vi arbetar med och har stora volymer av. Ny kunskap tillförs också genom utbildning och att vi är forskningsaktiva inom klinisk forskning.

Våra ryggkirurger består av 8 ortopeder och 2 är neurokirurger. Vi har även läkarkompetens inom smärta, rehabmedicin, allmänmedicin, psykiatri och företagshälsovård.

Våra behandlande läkare är Björn Zoëga, Anna-Lena Robinson, Svante Berg, Ilias Nikolaidis, Sara Bourghardt, Diana Kadetoff, Tomas Radonsky, Olga Logovaya, Aras Osman, Kim Stranger, Jan Widman, Ilkka Marttinen, Lena Fagerud, Dan Leijonwall och Anders Frost.

Utöver dessa har vi personal på operation med vidareutbildning i narkos/operation. På avdelningen arbetar allmänsjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster. Våra sjukgymnaster har OMT2 eller 3-utbildning och/eller MDT-examen. På uppvaket arbetar enbart intensivvårdssjuksköterskor. Många av våra sjuksköterskor har extrautbildning inom smärta. Förutom våra sekreterare, ekonomer, receptionister och koordinatorer har vi specialister i naprapati, psykolog med KBT-inriktning samt kommunikologer.

Läkare

Admin

Rehab

Resursteam

Försäkringsmottagning

Löwenströmska Mottagning

Björn Zoëga

VD/Överläkare/Med. Dr

Specialist i Orthopedisk kirurgi sedan 1996.

Klinisk professor i ryggkirurgi. Med.doktor från Sahlgrenska Akademien 1998.

Chef för Islands Universitets sjukhus 2008-2013. Verksam med ryggkirurgi sedan 1996. Varit med att starta NextCode Health 2013. Sedan Januari 2016 verksamhetschef SSC och sedan mars 2017 också verksamhetschef Spine Center Göteborg.

Sedan oktober 2017 chefsläkare GHP Specialty Care

Anna-Lena Robinson

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2010.

Tidigare verksam ryggkirurg Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2010 - 2013.

Disputerat 2018 inom halsryggskirurgi. Bedriver fortsatt forskning kring frakturer i halsryggen.

Svante Berg

Överläkare/Med. Dr


Specialist i ortopedi sedan 1984.

Har varit med och startat ryggkliniken i Strängnäs 1987, och ryggsektionen vid Elisabethsjukhuset i Uppsala 1992.

Introducerade diskproteskirurgi i Sverige 1999, och har skrivit en doktorsavhandling i detta ämne. Fortsätter att forska kring diskproteskirurgi och även inom andra områden.

 

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Tony Forstén

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007

Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.

Läkare - Stockholm Spine Center

       Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.       

Anders Frost

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1990.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har skrivit en doktorsavhandling gällande invitrostudier på benceller.     

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr      

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgi forskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Gustav Ledin

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2015.

Gustav har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus.

 

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Leg. läkare.

Specialist i allmän medicin.

Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta.

Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bl a som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.       

Ilias Nikolaidis

Överläkare

Specialist i neurokirurgi sedan 2009.

Mångårig erfarenhet av ryggkirurgi från Karolinska Sjukhuset och från Ryggkliniken i Strängnäs.       

Gunnar Nilsson

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 2007.

Arbetat som traumaortoped/ryggkirurg med inriktning rygg- och bäckenskador på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fram till dec 2015.

Disputerade 1999 med en avhandling om prognostik och diagnostik i skelett- och mjukdelsmaligniteter.   

Aras Osman

Överläkare

Specialist i ortopedi och arbetar med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 2012.

Fellowship i ryggkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2014-2015.

Har även avlagt europeisk examen i ortopedi och traumatologi (European Board of Orthopaedics and Traumatology, EBOT) och Svensk Ortopedisk Förenings ortopedexamen.

Forskningsprojekt inom nackkirurgi.       

Tomas Radonsky

Överläkare

Specialist i ortopedi 2008

Har tidigare arbetat med all slags ryggkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Sunderby sjukhus.

Har forskat på biologiska aspekter av implantatlossning.   

Jan Widman

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1993.

Även specialist i allmän kirurgi.

Varit verksam och forskat kliniskt på Karolinska sjukhuset och disputerade 2002.
Har arbetat på S:t Görans sjukhus och Proxima/Aleris Nacka sjukhus.

Sysslat uteslutande med ryggkirurgi sedan 2005.

Kim Stranger

Överläkare

Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2011.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm. 

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karolinska Institutet.   

Ilkka Marttinen

Överläkare

Text kommer inom kort.        

Sara Bourghardt

Överläkare

Specialist i Allmänmedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter.

Har ett övergripande ansvaret för medicinering, sjukskrivning och bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv.

Björn Zoëga

VD/Överläkare/Med. Dr

Specialist i Orthopedisk kirurgi sedan 1996.

Klinisk professor i ryggkirurgi. Med.doktor från Sahlgrenska Akademien 1998.

Chef för Islands Universitets sjukhus 2008-2013. Verksam med ryggkirurgi sedan 1996. Varit med att starta NextCode Health 2013. Sedan Januari 2016 verksamhetschef SSC och sedan mars 2017 också verksamhetschef Spine Center Göteborg.

Sedan oktober 2017 chefsläkare GHP Specialty Care

Anna-Lena Robinson

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2010.

Tidigare verksam ryggkirurg Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2010 - 2013.

Disputerat 2018 inom halsryggskirurgi. Bedriver fortsatt forskning kring frakturer i halsryggen.

Svante Berg

Överläkare/Med. Dr


Specialist i ortopedi sedan 1984.

Har varit med och startat ryggkliniken i Strängnäs 1987, och ryggsektionen vid Elisabethsjukhuset i Uppsala 1992.

Introducerade diskproteskirurgi i Sverige 1999, och har skrivit en doktorsavhandling i detta ämne. Fortsätter att forska kring diskproteskirurgi och även inom andra områden.

 

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Tony Forstén

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007

Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.

Läkare - Stockholm Spine Center

       Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.       

Anders Frost

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1990.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har skrivit en doktorsavhandling gällande invitrostudier på benceller.     

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr      

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgi forskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Gustav Ledin

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2015.

Gustav har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus.

 

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Leg. läkare.

Specialist i allmän medicin.

Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta.

Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bl a som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.       

Ilias Nikolaidis

Överläkare

Specialist i neurokirurgi sedan 2009.

Mångårig erfarenhet av ryggkirurgi från Karolinska Sjukhuset och från Ryggkliniken i Strängnäs.       

Gunnar Nilsson

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 2007.

Arbetat som traumaortoped/ryggkirurg med inriktning rygg- och bäckenskador på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fram till dec 2015.

Disputerade 1999 med en avhandling om prognostik och diagnostik i skelett- och mjukdelsmaligniteter.   

Aras Osman

Överläkare

Specialist i ortopedi och arbetar med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 2012.

Fellowship i ryggkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2014-2015.

Har även avlagt europeisk examen i ortopedi och traumatologi (European Board of Orthopaedics and Traumatology, EBOT) och Svensk Ortopedisk Förenings ortopedexamen.

Forskningsprojekt inom nackkirurgi.       

Tomas Radonsky

Överläkare

Specialist i ortopedi 2008

Har tidigare arbetat med all slags ryggkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Sunderby sjukhus.

Har forskat på biologiska aspekter av implantatlossning.   

Jan Widman

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1993.

Även specialist i allmän kirurgi.

Varit verksam och forskat kliniskt på Karolinska sjukhuset och disputerade 2002.
Har arbetat på S:t Görans sjukhus och Proxima/Aleris Nacka sjukhus.

Sysslat uteslutande med ryggkirurgi sedan 2005.

Kim Stranger

Överläkare

Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2011.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm. 

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karolinska Institutet.   

Ilkka Marttinen

Överläkare

Text kommer inom kort.        

Sara Bourghardt

Överläkare

Specialist i Allmänmedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter.

Har ett övergripande ansvaret för medicinering, sjukskrivning och bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv.

Björn Zoëga

VD/Överläkare/Med. Dr

Specialist i Orthopedisk kirurgi sedan 1996.

Klinisk professor i ryggkirurgi. Med.doktor från Sahlgrenska Akademien 1998.

Chef för Islands Universitets sjukhus 2008-2013. Verksam med ryggkirurgi sedan 1996. Varit med att starta NextCode Health 2013. Sedan Januari 2016 verksamhetschef SSC och sedan mars 2017 också verksamhetschef Spine Center Göteborg.

Sedan oktober 2017 chefsläkare GHP Specialty Care

Anna-Lena Robinson

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2010.

Tidigare verksam ryggkirurg Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2010 - 2013.

Disputerat 2018 inom halsryggskirurgi. Bedriver fortsatt forskning kring frakturer i halsryggen.

Svante Berg

Överläkare/Med. Dr


Specialist i ortopedi sedan 1984.

Har varit med och startat ryggkliniken i Strängnäs 1987, och ryggsektionen vid Elisabethsjukhuset i Uppsala 1992.

Introducerade diskproteskirurgi i Sverige 1999, och har skrivit en doktorsavhandling i detta ämne. Fortsätter att forska kring diskproteskirurgi och även inom andra områden.

 

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Tony Forstén

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007

Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.

Läkare - Stockholm Spine Center

       Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.       

Anders Frost

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1990.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har skrivit en doktorsavhandling gällande invitrostudier på benceller.     

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr      

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgi forskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Gustav Ledin

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2015.

Gustav har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus.

 

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Leg. läkare.

Specialist i allmän medicin.

Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta.

Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bl a som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.       

Ilias Nikolaidis

Överläkare

Specialist i neurokirurgi sedan 2009.

Mångårig erfarenhet av ryggkirurgi från Karolinska Sjukhuset och från Ryggkliniken i Strängnäs.       

Gunnar Nilsson

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 2007.

Arbetat som traumaortoped/ryggkirurg med inriktning rygg- och bäckenskador på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fram till dec 2015.

Disputerade 1999 med en avhandling om prognostik och diagnostik i skelett- och mjukdelsmaligniteter.   

Aras Osman

Överläkare

Specialist i ortopedi och arbetar med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 2012.

Fellowship i ryggkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2014-2015.

Har även avlagt europeisk examen i ortopedi och traumatologi (European Board of Orthopaedics and Traumatology, EBOT) och Svensk Ortopedisk Förenings ortopedexamen.

Forskningsprojekt inom nackkirurgi.       

Tomas Radonsky

Överläkare

Specialist i ortopedi 2008

Har tidigare arbetat med all slags ryggkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Sunderby sjukhus.

Har forskat på biologiska aspekter av implantatlossning.   

Jan Widman

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1993.

Även specialist i allmän kirurgi.

Varit verksam och forskat kliniskt på Karolinska sjukhuset och disputerade 2002.
Har arbetat på S:t Görans sjukhus och Proxima/Aleris Nacka sjukhus.

Sysslat uteslutande med ryggkirurgi sedan 2005.

Kim Stranger

Överläkare

Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2011.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm. 

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karolinska Institutet.   

Ilkka Marttinen

Överläkare

Text kommer inom kort.        

Sara Bourghardt

Överläkare

Specialist i Allmänmedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter.

Har ett övergripande ansvaret för medicinering, sjukskrivning och bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv.

Björn Zoëga

VD/Överläkare/Med. Dr

Specialist i Orthopedisk kirurgi sedan 1996.

Klinisk professor i ryggkirurgi. Med.doktor från Sahlgrenska Akademien 1998.

Chef för Islands Universitets sjukhus 2008-2013. Verksam med ryggkirurgi sedan 1996. Varit med att starta NextCode Health 2013. Sedan Januari 2016 verksamhetschef SSC och sedan mars 2017 också verksamhetschef Spine Center Göteborg.

Sedan oktober 2017 chefsläkare GHP Specialty Care

Anna-Lena Robinson

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2010.

Tidigare verksam ryggkirurg Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2010 - 2013.

Disputerat 2018 inom halsryggskirurgi. Bedriver fortsatt forskning kring frakturer i halsryggen.

Svante Berg

Överläkare/Med. Dr


Specialist i ortopedi sedan 1984.

Har varit med och startat ryggkliniken i Strängnäs 1987, och ryggsektionen vid Elisabethsjukhuset i Uppsala 1992.

Introducerade diskproteskirurgi i Sverige 1999, och har skrivit en doktorsavhandling i detta ämne. Fortsätter att forska kring diskproteskirurgi och även inom andra områden.

 

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Tony Forstén

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007

Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.

Läkare - Stockholm Spine Center

       Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.       

Anders Frost

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1990.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har skrivit en doktorsavhandling gällande invitrostudier på benceller.     

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr      

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgi forskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Gustav Ledin

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2015.

Gustav har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus.

 

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Leg. läkare.

Specialist i allmän medicin.

Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta.

Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bl a som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.       

Ilias Nikolaidis

Överläkare

Specialist i neurokirurgi sedan 2009.

Mångårig erfarenhet av ryggkirurgi från Karolinska Sjukhuset och från Ryggkliniken i Strängnäs.       

Gunnar Nilsson

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 2007.

Arbetat som traumaortoped/ryggkirurg med inriktning rygg- och bäckenskador på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fram till dec 2015.

Disputerade 1999 med en avhandling om prognostik och diagnostik i skelett- och mjukdelsmaligniteter.   

Aras Osman

Överläkare

Specialist i ortopedi och arbetar med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 2012.

Fellowship i ryggkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2014-2015.

Har även avlagt europeisk examen i ortopedi och traumatologi (European Board of Orthopaedics and Traumatology, EBOT) och Svensk Ortopedisk Förenings ortopedexamen.

Forskningsprojekt inom nackkirurgi.       

Tomas Radonsky

Överläkare

Specialist i ortopedi 2008

Har tidigare arbetat med all slags ryggkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Sunderby sjukhus.

Har forskat på biologiska aspekter av implantatlossning.   

Jan Widman

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1993.

Även specialist i allmän kirurgi.

Varit verksam och forskat kliniskt på Karolinska sjukhuset och disputerade 2002.
Har arbetat på S:t Görans sjukhus och Proxima/Aleris Nacka sjukhus.

Sysslat uteslutande med ryggkirurgi sedan 2005.

Kim Stranger

Överläkare

Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2011.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm. 

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karolinska Institutet.   

Ilkka Marttinen

Överläkare

Text kommer inom kort.        

Sara Bourghardt

Överläkare

Specialist i Allmänmedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter.

Har ett övergripande ansvaret för medicinering, sjukskrivning och bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv.

Björn Zoëga

VD/Överläkare/Med. Dr

Specialist i Orthopedisk kirurgi sedan 1996.

Klinisk professor i ryggkirurgi. Med.doktor från Sahlgrenska Akademien 1998.

Chef för Islands Universitets sjukhus 2008-2013. Verksam med ryggkirurgi sedan 1996. Varit med att starta NextCode Health 2013. Sedan Januari 2016 verksamhetschef SSC och sedan mars 2017 också verksamhetschef Spine Center Göteborg.

Sedan oktober 2017 chefsläkare GHP Specialty Care

Anna-Lena Robinson

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2010.

Tidigare verksam ryggkirurg Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2010 - 2013.

Disputerat 2018 inom halsryggskirurgi. Bedriver fortsatt forskning kring frakturer i halsryggen.

Svante Berg

Överläkare/Med. Dr


Specialist i ortopedi sedan 1984.

Har varit med och startat ryggkliniken i Strängnäs 1987, och ryggsektionen vid Elisabethsjukhuset i Uppsala 1992.

Introducerade diskproteskirurgi i Sverige 1999, och har skrivit en doktorsavhandling i detta ämne. Fortsätter att forska kring diskproteskirurgi och även inom andra områden.

 

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Tony Forstén

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007

Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.

Läkare - Stockholm Spine Center

       Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.       

Anders Frost

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1990.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har skrivit en doktorsavhandling gällande invitrostudier på benceller.     

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr      

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgi forskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Gustav Ledin

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2015.

Gustav har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus.

 

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Leg. läkare.

Specialist i allmän medicin.

Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta.

Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bl a som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.       

Ilias Nikolaidis

Överläkare

Specialist i neurokirurgi sedan 2009.

Mångårig erfarenhet av ryggkirurgi från Karolinska Sjukhuset och från Ryggkliniken i Strängnäs.       

Gunnar Nilsson

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 2007.

Arbetat som traumaortoped/ryggkirurg med inriktning rygg- och bäckenskador på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fram till dec 2015.

Disputerade 1999 med en avhandling om prognostik och diagnostik i skelett- och mjukdelsmaligniteter.   

Aras Osman

Överläkare

Specialist i ortopedi och arbetar med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 2012.

Fellowship i ryggkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2014-2015.

Har även avlagt europeisk examen i ortopedi och traumatologi (European Board of Orthopaedics and Traumatology, EBOT) och Svensk Ortopedisk Förenings ortopedexamen.

Forskningsprojekt inom nackkirurgi.       

Tomas Radonsky

Överläkare

Specialist i ortopedi 2008

Har tidigare arbetat med all slags ryggkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Sunderby sjukhus.

Har forskat på biologiska aspekter av implantatlossning.   

Jan Widman

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1993.

Även specialist i allmän kirurgi.

Varit verksam och forskat kliniskt på Karolinska sjukhuset och disputerade 2002.
Har arbetat på S:t Görans sjukhus och Proxima/Aleris Nacka sjukhus.

Sysslat uteslutande med ryggkirurgi sedan 2005.

Kim Stranger

Överläkare

Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2011.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm. 

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karolinska Institutet.   

Ilkka Marttinen

Överläkare

Text kommer inom kort.        

Sara Bourghardt

Överläkare

Specialist i Allmänmedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter.

Har ett övergripande ansvaret för medicinering, sjukskrivning och bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv.

Björn Zoëga

VD/Överläkare/Med. Dr

Specialist i Orthopedisk kirurgi sedan 1996.

Klinisk professor i ryggkirurgi. Med.doktor från Sahlgrenska Akademien 1998.

Chef för Islands Universitets sjukhus 2008-2013. Verksam med ryggkirurgi sedan 1996. Varit med att starta NextCode Health 2013. Sedan Januari 2016 verksamhetschef SSC och sedan mars 2017 också verksamhetschef Spine Center Göteborg.

Sedan oktober 2017 chefsläkare GHP Specialty Care

Anna-Lena Robinson

Överläkare

Specialist i ortopedi sedan 2010.

Tidigare verksam ryggkirurg Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2010 - 2013.

Disputerat 2018 inom halsryggskirurgi. Bedriver fortsatt forskning kring frakturer i halsryggen.

Svante Berg

Överläkare/Med. Dr


Specialist i ortopedi sedan 1984.

Har varit med och startat ryggkliniken i Strängnäs 1987, och ryggsektionen vid Elisabethsjukhuset i Uppsala 1992.

Introducerade diskproteskirurgi i Sverige 1999, och har skrivit en doktorsavhandling i detta ämne. Fortsätter att forska kring diskproteskirurgi och även inom andra områden.

 

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Tony Forstén

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007

Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.

Läkare - Stockholm Spine Center

       Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2007Tony har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus och Thoraxkliniken Karolinska sjukhuset Solna.       

Anders Frost

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1990.

Har tidigare varit verksam med all slags ryggkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har skrivit en doktorsavhandling gällande invitrostudier på benceller.     

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr      

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgi forskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Gustav Ledin

Narkosläkare

Specialist inom anestesiologi och intensivvård sedan 2015.

Gustav har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus.

 

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Leg. läkare.

Specialist i allmän medicin.

Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta.

Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bl a som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.       

Ilias Nikolaidis

Överläkare

Specialist i neurokirurgi sedan 2009.

Mångårig erfarenhet av ryggkirurgi från Karolinska Sjukhuset och från Ryggkliniken i Strängnäs.       

Gunnar Nilsson

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 2007.

Arbetat som traumaortoped/ryggkirurg med inriktning rygg- och bäckenskador på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fram till dec 2015.

Disputerade 1999 med en avhandling om prognostik och diagnostik i skelett- och mjukdelsmaligniteter.   

Aras Osman

Överläkare

Specialist i ortopedi och arbetar med inriktning mot rygg- och nackkirurgi sedan 2012.

Fellowship i ryggkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 2014-2015.

Har även avlagt europeisk examen i ortopedi och traumatologi (European Board of Orthopaedics and Traumatology, EBOT) och Svensk Ortopedisk Förenings ortopedexamen.

Forskningsprojekt inom nackkirurgi.       

Tomas Radonsky

Överläkare

Specialist i ortopedi 2008

Har tidigare arbetat med all slags ryggkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Sunderby sjukhus.

Har forskat på biologiska aspekter av implantatlossning.   

Jan Widman

Överläkare/Med. Dr

Specialist i ortopedi sedan 1993.

Även specialist i allmän kirurgi.

Varit verksam och forskat kliniskt på Karolinska sjukhuset och disputerade 2002.
Har arbetat på S:t Görans sjukhus och Proxima/Aleris Nacka sjukhus.

Sysslat uteslutande med ryggkirurgi sedan 2005.

Kim Stranger

Överläkare

Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2011.

Har tidigare arbetat med ryggkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm. 

Anna Josephson

Överläkare/Professor

Specialist i neurokirurgi sedan 1999.

Professor i neurovetenskap.

Bedriver forskning inom hjärn- och ryggmärgskirurgi vid Karolinska Institutet.   

Ilkka Marttinen

Överläkare

Text kommer inom kort.        

Sara Bourghardt

Överläkare

Specialist i Allmänmedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter.

Har ett övergripande ansvaret för medicinering, sjukskrivning och bedömning av patienter som behöver utredas ur ett allmänmedicinskt perspektiv.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.