Kvalitet genom specialisering

Då GHP Stockholm Spine Center vill ta ett stort samhällsansvar och hjälpa till i den pågående situationen i region Stockholm så stänger vi tillfälligt ner operationsverksamheten.

Vi gör detta from tisdagen den 31/3, dvs måndag 30/3 är vår sista dag med kirurgi för en tid framöver.

Vi gör detta främst för att möjliggöra för vår personal att hjälpa till i den rådande krisen i vården.

Vi är oerhört ledsna över vad detta innebär för våra patienter men vi hoppas på förståelse och vi kommer att återuppta kirurgin så snart det är möjligt.

Står du på vår väntelista blir du kontaktad när det blir aktuellt.

Mottagningen kommer delvis att hålla öppet men var uppmärksam på SMS och ombokningar som kan uppkomma med kortvarsel.

 

Håll er informerade på https://www.krisinformation.se/länk till annan webbplats och följ gärna oss på Facebook ”Stockholm Spine Centerlänk till annan webbplats” eller här på hemsidan för uppdateringar.

 

Vi ses snart igen!

Inte nöjd med din vård?

Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården.

Patientnämnden

Om dina klagomål rör väntetider, bemötande, information etc ska du i första hand vända dig till Patientnämnden

Patientnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting:
länk till annan webbplats
http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm/länk till annan webbplats

Kommer du från ett annat landsting så ska du vända dig till patientnämnden i ditt hemlandsting.

Vill du ansöka om ekonomisk ersättning?

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso- sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning om övriga förutsättningar är uppfyllda. För den som vårdas av privat vårdgivare enligt vårdavtal med landstingen/regionerna finns en patientförsäkring hos Patientförsäkringen LÖF länk till annan webbplats (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).

Försäkringspatienter omfattas ej av landstingets/regionens patientförsäkring.

Stockholm Spine Center innehar en patientförsäkring genom IF skadeförsäkringar och dit skall man som försäkringspatient vända sig. Tel. 08-792 73 59

Härrör din skada från före 1 april 2013 gäller försäkring från Salus Ansvar. Tel. 0770-782 020

Vårdskada

Har du drabbas av vårdskada har du möjlighet att anmäla den till Inspektionen för vård och omsorg.

En anmälan bör innehålla:

Den händelse klagomålet avser

När händelsen inträffade

Namn, adress och personnummer

Anmälarens namn och adress (om annan än patienten)

Läs om anmälan på IVOs hemsida https://www.ivo.se/for-privatpersoner/länk till annan webbplats

Använd blanketten ”Anmälan om fel i vården” när du gör en anmälan. Finns att ladda ner på hemsidan.

Anmälan skickar du till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm

Har du ytterligare frågor om anmälningar kan du kontakta vår patientsäkerhetsansvariga sjuksköterska på tel. 08-509 027 17

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.