Inte nöjd med din vård?

Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården.

Patientnämnden

Om dina klagomål rör väntetider, bemötande, information etc ska du i första hand vända dig till Patientnämnden, som är en länk mellan dig och vården.

Patientnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting:
Länk till annan webbplats.
http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm/ Länk till annan webbplats.

Kommer du från ett annat landsting så ska du vända dig till patientnämnden i ditt hemlandsting: till patientnämnden i din region Länk till annan webbplats.

Vill du ansöka om ekonomisk ersättning?

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso- sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning om övriga förutsättningar är uppfyllda. För den som vårdas av privat vårdgivare enligt vårdavtal med landstingen/regionerna finns en patientförsäkring hos Patientförsäkringen LÖF Länk till annan webbplats. (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).

Försäkringspatienter omfattas ej av landstingets/regionens patientförsäkring.

Stockholm Spine Center innehar en patientförsäkring genom IF skadeförsäkringar och dit skall man som försäkringspatient vända sig. Tel. 08-792 73 59

Härrör din skada från före 1 april 2013 gäller försäkring från Salus Ansvar. Tel. 0770-782 020

 

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO)

Har du varit med om eller sett något i vården som du vill informera IVO om kan du skicka in ett tips eller göra ett formellt klagomål till IVO.

Tipsa IVO:

Patienters och närståendes beskrivning av händelser i vården och omsorgen är viktiga för IVO och kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Bedöms någon information som allvarlig skickas den vidare till berörd avdelning. När du lämnar ett tips får du ingen återkoppling kring om IVO inleder en tillsyn eller inte.

Anmäla klagomål till IVO:

Innan du anmäler ett klagomål till IVO gällande hälso- och sjukvård ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region Länk till annan webbplats.

Mer information om IVO finns på:

https://www.ivo.se/privatpersoner/missnojd-med-halso-sjukvard/ Länk till annan webbplats.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.