Om oss

Vi är Sveriges största kompetenscentrum när det gäller att bedöma indikationer samt utföra degenerativ ländryggs- och nackkirurgi.

Vi arbetar enbart med rygg- och nackbesvär och har så gjort under många år. Vi har en bred kompetens, därigenom förstärker och kompletterar vi varandra. Vi ökar ständigt vår kunskap inom området just för att det är det enda vi arbetar med och har stora volymer av. Ny kunskap tillförs också genom utbildning och att vi är forskningsaktiva inom klinisk forskning.

Våra ryggkirurger består av 12 specialister inom ortopedi eller neurokirurgi. Vi har även läkarkompetens inom smärta, rehabmedicin, allmänmedicin och psykiatri.

Våra medarbetare

Utöver dessa har vi personal på operation med vidareutbildning i narkos/operation. På avdelningen arbetar allmänsjuksköterskor med utbildning inom smärta, undersköterskor och sjukgymnaster. Våra sjukgymnaster/fysioterapeuter har OMT2 eller 3-utbildning och/eller MDT-examen. På uppvaket arbetar intensivvårdssjuksköterskor. Många av våra sjuksköterskor har vidarteutbildning inom smärta. Förutom våra sekreterare, ekonomer, receptionister och koordinatorer har vi psykologer med KBT-inriktning.

Totalt arbetar 120 personer på kliniken. Vi har 32 vårdplatser och 4 operationssalar.

Kvalitet och miljöredovisning

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Vår historia

Välj år

2019

Björn Zoega slutar på GHP Stockholm Spine Center och Överläkare Gunnar Nilsson tar över som VD/Verksamhetschef.

2017

Studie genomförd av Försäkringskassan visar att GHP:s svenska ryggkliniker har kortast sjukskrivningar.

2016

Våren 2016 går Tycho Tullberg i pension och Björn Zoega tar över som VD/verksamhetschef.

2015

Ändrar Stockholm Spine Center AB namn till GHP Stockholm Spine Center AB för att befästa sin del i den större GHP-koncernen

2014

Acrediterades Stockholm Spine Center för Vårdval Rehab - rehabilitering av långvarig, ospecifik smärta med eller utan samsjuklighet och för uttmattningssyndrom. Det nya Rehab omfattar multiproffessionell bedömning och plnaerad rehabilitering i öppenvård för Stockholms Läns Landstings patienter.

2013

Acrediterades Stockholm Spine Center för Vårdval Rygg - specialiserad ryggkirurgi i sluten vård.

2011

2010

öppnades en filial inne i Stockholm City som erbjuder multiprofessionell bedömning och behandling till patienter som kommer via sitt försäkringsbolag eller söker oss privat.

2006

Såldes 90,1 % av företaget till Global Health Partner (GHP). Detta för att stärka företaget och möjliggöra en expansion utanför Stockholm.
GHP har en affärsidé om att utveckla vårdens kvaliet genom specialisering. GHP finns på Stockholmsbörsen,
under småbolag.

2004

År 2004 tillkom Stockholm Spine Center Rehab efter avtal med Stockholms Läns Landsting om multiprofessionell ryggrehabilitering (dvs en kombination av träning/sjukgymnastik, undervisning och kognitiv beteendeterapi utfört i team av olika specialister) av 500 patienter per år.

Stockholm Spine Center Rehab fusionerades sedan med kirurgidelen till ett enda företag, Stockholm Spine Center. Antalet patienter har successivt ökat genom åren.

2000

GHP Stockholm Spine Center grundades av ortopederna Björn Branth och Tycho Tullberg år 2000.

Från början omfattade avtalet med Stockholms Läns Landsting ca 400 ryggoperationer per år och det var endast ryggkirurgi som utfördes.

Medarbetare

 Här kan du läsa om våra kompetenta medarbetare

MISSNÖJD?

Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.