Om oss

Vi är Sveriges största kompetenscentrum när det gäller att bedöma indikationer samt utföra degenerativ ländryggs- och halsryggskirurgi.

Spine Center Stockholm grundades av två ortopeder år 2000 och genomförde då 400 operationer per år. Kliniken har sedan utvecklats och ingår sedan flera år i den större Capio-koncernen. Vi genomför nu över 1600 operationer per år.

Vår klinik fokuserar på kvalitet, kontinuitet och effektivitet och vår övertygelse är att detta växer ur en hög grad av specialisering. Vi vill kontinuerligt ligga i frontlinjen genom kvalitetsarbete och är aktiva inom klinisk forskning.

Verksamheten bedrivs genom Vårdval Region Stockholm, avtal med försäkringsbolag för kunder med privat sjukvårdsförsäkring och för privatbetalande patienter.

Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Våra ryggkirurger består av specialister inom ortopedi eller neurokirurgi.

På vår ryggklinik som finns på Löwenströmska Sjukhuset har vi en ryggmottagning, 4 operationssalar och en vårdavdelning med 32 vårdplatser. Vi har ett team av fysioterapeuter, läkare samt all annan personal på respektive avdelning – alla mycket erfarna och vana att arbeta tillsammans.

På Garnisonen har vi vår mottagning för dig som har en sjukvårdsförsäkring. Här har vi, förutom ryggkirurger och fysioterapeuter även läkarkompetens inom allmänmedicin.

Löwenströmska sjukhuset

Garnisonen

Våra Medarbetare

Vi arbetar enbart med rygg- och nackbesvär och har så gjort under många år. Vi har en bred kompetens, därigenom förstärker och kompletterar vi varandra. Vi ökar ständigt vår kunskap inom området - just för att det är det enda vi arbetar med och har stora volymer av. Ny kunskap tillförs också genom utbildning och att vi är forskningsaktiva inom klinisk forskning.

KVALITETSPOLICY

Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad bedömning, utredning och behandling av alla sjukdomstillstånd i hals-, bröst- och ländryggen, undantaget trauma och tumörer.

Verksamheten skall bedrivas med hög kompetens, minsta möjliga komplikationer, bästa möjliga vård och största möjliga kostnadseffektivitet inom ramen för aktuella lagar och andra krav.

Verksamheten skall arbeta med väldefinierade processer i vårdkedjan, där viktiga hörnstenar i kvalitetsarbetet är avvikelsehantering, risk- och händelseanalys samt egenkontroll och ständiga förbättringar.

Från det ögonblick där patienten får sin första kontakt med oss till dess att han/hon är färdigbehandlad skall hon/han få ett professionellt bemötande och omvårdnad. Vidare skall kliniken erbjuda patienten hög tillgänglighet och god information om väntetider, vårdförlopp och förväntat behandlingsresultat.

Vår ambition är att ha en full transparens gentemot våra kunder genom att återrapportera behandlingsresultat och kundnöjdhet.

MILJÖPOLICY

Inom ramen för vår verksamhet, ska vi bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöarbete som bygger på ständiga förbättringar.

Vi ska därför:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetskrav
  • Förebygga miljöbelastningen av läkemedel, anestesigaser och kemikalier
  • Minska miljöbelastningen vid användningen av engångsmaterial
  • Minska och förebygga avfallet
  • Förebygga miljöbelastningen genom att släcka lampor och stänga av datorer
  • Utveckla och använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen

Historik & Ägarförhållande

2000

GHP Stockholm Spine Center grundades av ortopederna Björn Branth och Tycho Tullberg år 2000.

Från början omfattade avtalet med Stockholms Läns Landsting ca 400 ryggoperationer per år och det var endast ryggkirurgi som utfördes.

2004

År 2004 tillkom Stockholm Spine Center Rehab efter avtal med Stockholms Läns Landsting om multiprofessionell ryggrehabilitering (dvs en kombination av träning/sjukgymnastik, undervisning och kognitiv beteendeterapi utfört i team av olika specialister) av 500 patienter per år.

Stockholm Spine Center Rehab fusionerades sedan med kirurgidelen till ett enda företag, Stockholm Spine Center. Antalet patienter har successivt ökat genom åren.

2006

Såldes 90,1 % av företaget till Global Health Partner (GHP). Detta för att stärka företaget och möjliggöra en expansion utanför Stockholm.
GHP har en affärsidé om att utveckla vårdens kvalitet genom specialisering. GHP finns på Stockholmsbörsen, under småbolag.

2010

öppnades en filial inne i Stockholm City som erbjuder multiprofessionell bedömning och behandling till patienter som kommer via sitt försäkringsbolag eller söker oss privat.

2013

Ackrediterades Stockholm Spine Center för Vårdval Rygg - specialiserad ryggkirurgi i sluten vård.

2014

Ackrediterades Stockholm Spine Center för Vårdval Rehab - rehabilitering av långvarig, ospecifik smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom. Det nya Rehab omfattar multiprofessionell bedömning och planerad rehabilitering i öppenvård för Stockholms Läns Landstings patienter.

2015

Ändrar Stockholm Spine Center AB namn till GHP Stockholm Spine Center AB för att befästa sin del i den större GHP-koncernen

2016

Våren 2016 går Tycho Tullberg i pension och Björn Zoega tar över som VD/verksamhetschef.

2017

Studie genomförd av Försäkringskassan visar att GHP:s svenska ryggkliniker har kortast sjukskrivningar.

2019

Björn Zoega slutar på GHP Stockholm Spine Center och Överläkare Gunnar Nilsson tar över som VD/Verksamhetschef.

2020

Covidpandemin inträffar. Region Stockholm får hjälp med att lösa situationen. Personal ”lånas ut” till olika Intensivvårdsenheter inom regionen samt till Geriatriken på Löwenströmska för att möjliggöra en omorganisation med ”vanlig” geriatrisk vårdavdelning samt separat covidavdelning.

Begränsad fortsatt verksamhet på SSC, med den personal som finns kvar, med mycket flexibilitet och omorganisation.

2022

Vårdkoncernen Capio förvärvar vårdkoncernen GHP Specialty Care och Stockholm Spine Center byter namn till Capio Spine Center Stockholm

SSC ligger, sedan starten, i absoluta toppskiktet bland svenska kliniker och sjukhus gällande patientnöjdhet. Data har samlats från egen uppföljning samt mätningar från Nationell Patientenkät, som är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.