Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet operation

Nationell patientenkät

Medicinska resultat

Väntetider

Patientkommentarer

Aktuellt

Forskning

Att bli bäst på det man gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela verksamheten. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Våra kliniker fokuserar på kvalitet, kontinuitet och effektivitet och vår övertygelse är att detta växer ur en hög grad av specialisering. Vi tror helt enkelt på att ju mer du gör något desto bättre blir resultatet. Ju större patientgrupper med liknande specifika åkommor, desto skickligare blir våra redan från början mycket kunniga vårdteam. Därför fokuserar alla våra kliniker på en enskild patientgrupp med målet att vara ledande inom denna specialitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom våra olika specialiteter och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är landstingspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på våra kliniker.

Våra kliniker utgör attraktiva arbetsplatser för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 400 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom våra specialiteter. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten. Vi samverkar inte bara internt mellan våra egna kliniker utan har även externa utbyten och projekt med bland annat primärvård, landsting, universitet och de stora sjukhusen.

Capio uppmuntrar forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal. Läkare på flera av våra kliniker har tid avsatt för forskning.

Vi känner ett stort ansvar att utbilda nästa generations specialister och hjälper därför aktivt till med att hitta lösningar som ska underlätta detta. Vi har ett flertal ST-utbildningar på våra kliniker och utbildar specialister inom bland annat ryggkirurgi och ortopedi.

Capio Spine Center Stockholm planerar att organisera en utbildning i halsryggkirurgi 13-15 mars 2024

Kirurgiska färdigheter och nya tekniker kan bäst läras ut och övas under realistiska förhållanden. På grund av Covid, har det inte funnits så många möjligheter till praktiska dissektionskurser de senaste åren. Några sådana kurser har inte arrangerats i Sverige på länge och läkarna har varit hänvisade till utländska institut.

I ett försök att tillgodose detta behov, planerar vi på Capio Spine center Stockholm, att organisera en svensk dissektionskurs för anterior och posterior halsryggkirurgi. Kursen kommer att ges 13-15/3 2024, i PO-Medicas lokaler i Borås och sponsras av Medtronic.

PO-Medica har en dissektionssal med 15 stationer som möjliggör deltagande för 30 personer + faculty. Som faculty har vi engagerat neurokirurger och ortopeder från Sverige och Island, med lång erfarenhet av halsryggkirurgi.

Förutom preparaten, arbetar vi med att få fram ett antal moderna antropomorfiska fantomer för undervisning i navigation och eventuell även en station för VR. I samarbete med KI, planerar vi även att genomföra en studie om lärande i samband med kursen.

Kursen är riktad främst till ST-läkare och yngre specialister men är även öppen för mer erfarna kollegor som inte opererar i halsryggen så ofta eller som vill fräscha upp sina kunskaper.

Eftersom kursen kräver mycket förberedelser, måste vi vara någorlunda säkra på att det finns tillräckligt många deltagare och att klinikerna kan tänka sig att finansiera deltagandet.

Vi är tacksamma om ni kunde meddela om intresse finns och hur många personer från just er verksamhet som skulle kunna tänkas delta. Vi önskar få in anmälningar om deltagande via kursens hemsida https://augmented-navigation.com/dissection-course Länk till annan webbplats. senast 31/12 2023.

Kursprogrammet finns på hemsidan. Vi återkommer med mer information när vi närmar oss kursstart. Vid frågor gällande kursens innehåll och upplägg kontakta adrian.elmiterander@capio.se och när det gäller praktiska frågor hänvisas till kurser@po-medica.se.

SENASTE NYTT

En av våra kirurger, Konstantinos Pazarlis, fick ta emot det högsta priset – the Gold EFORT Award – på EFORT kongress i Wien 24 maj 2023 som är världens största ortopedkongress, för sin forskning inom spinal kirurgi. Det är en randomiserade studie som jämför kirurgi och fysioterapi för spinal stenos i ländryggen. Studien är unik då utvärderingen görs i form av kliniska, neurofysiologiska, radiologiska och laboratoriska resultat.

Stort grattis från oss alla på Spine Center!

 

TIDIGARE STUDIER

Mars 2022 publicerade Konstantinos Pazarlis en ny observationsstudie (cohort) på internationella tidskriften Spine.

Lumbar Spinal Stenosis with Degenerative Spondylolisthesis Treated with Decompression Alone. A Cohort of 346 Patients at a Large Spine Unit. Clinical Outcome, Complications and Subsequent Surgery

Studien inkluderat 346 patienter med trängsel i ländryggen (spinal stenos) och glidning som opererades på Stockholm Spine Center med avlastning av nervstrukturer (dekompression). Analysen visade mycket bra resultat och väldigt låg risk för komplikationer. Ett centrum för ryggkirurgi med stort patientflöde och högt specialiserade kirurger som Stockholm Spine Center bidrar till dessa resultat.

Länk till studien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35213524/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

POADOS, SRS-Smärtstudie

(Pain mechanisms in OsteoArthritis and DDD in relation to Outcome of Surgery.)

Studien startades 2019
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MR) undersöka om patienter med knäledsartros respektive diskdegenerativ sjukdom i ländryggen (SRS) har en ökad kommunikation mellan vissa smärtrelaterade hjärnområden, något som tidigare visat sig öka risken för att utveckla långvarig smärta. Samt undersöka om denna förbindelse är relaterad till utgången av den kirurgiska behandlingen och om förbindelsen minskar/normaliseras hos de som blivit smärtfria efter kirurgi.

Patientgrupp: SRS i ländryggen, från SSC och RKC

Huvudansvarig: Eva Kosek

Bodily Emotion

Studien startades 2018
Upplever personer med smärta känslor i kroppen på annorlunda sätt än personer utan smärta?

Jämförande studie för att se om det framförallt är lidandeaspekten som ökar med tiden vid långvarig smärta och om detta är mer framträdande hos patienter med en generaliserad smärtproblematik (FM) än hos patienter med en mer lokal smärta (ländryggssmärta).

Patientgrupp: Patienter med ländryggssmärta och patienter med Fibromyalgi.

Ansvariga: Eva Kosek, Diana Kadetoff

Flertal studier pågår angående smärtreglering och autoimmuna mekanismer, i samarbete med Professor Eva Kosek, Karolinska Institutet.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.