Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet operation

Nationell patientenkät

Medicinska resultat

Väntetider

Patientkommentarer

Miljö

Forskning

Att bli bäst på det man gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela verksamheten. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Våra kliniker fokuserar på kvalitet, kontinuitet och effektivitet och vår övertygelse är att detta växer ur en hög grad av specialisering. Vi tror helt enkelt på att ju mer du gör något desto bättre blir resultatet. Ju större patientgrupper med liknande specifika åkommor, desto skickligare blir våra redan från början mycket kunniga vårdteam. Därför fokuserar alla våra kliniker på en enskild patientgrupp med målet att vara ledande inom denna specialitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom våra olika specialiteter och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är landstingspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på våra kliniker.

Våra kliniker utgör attraktiva arbetsplatser för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 400 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom våra specialiteter. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten. Vi samverkar inte bara internt mellan våra egna kliniker utan har även externa utbyten och projekt med bland annat primärvård, landsting, universitet och de stora sjukhusen.

Capio uppmuntrar forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal. Läkare på flera av våra kliniker har tid avsatt för forskning.

Vi känner ett stort ansvar att utbilda nästa generations specialister och hjälper därför aktivt till med att hitta lösningar som ska underlätta detta. Vi har ett flertal ST-utbildningar på våra kliniker och utbildar specialister inom bland annat ryggkirurgi och ortopedi.

Miljöpolicy för GHP Stockholm Spine Center AB (SSC)

SSC skall, inom ramen för vår verksamhet, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöarbete som bygger på ständiga förbättringar. SSC ska fortsatt vara miljöcertifierat.

Vi ska därför:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetskrav.
  • Förebygga miljöbelastningen av läkemedel, anestesigaser och kemikalier.
  • Minska miljöbelastningen vid användningen av engångsmaterial.
  • Minska och förebygga avfallet.
  • Förebygga miljöbelastningen genom att släcka lampor och stänga av datorer.
  • Utveckla och använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen

Upplands Väsby 17 april 2020

SENASTE NYTT

Mars 2022 publicerade Konstantinos Pazarlis en ny observationsstudie (cohort) på internationella tidskriften Spine.

Lumbar Spinal Stenosis with Degenerative Spondylolisthesis Treated with Decompression Alone. A Cohort of 346 Patients at a Large Spine Unit. Clinical Outcome, Complications and Subsequent Surgery

Studien inkluderat 346 patienter med trängsel i ländryggen (spinal stenos) och glidning som opererades på Stockholm Spine Center med avlastning av nervstrukturer (dekompression). Analysen visade mycket bra resultat och väldigt låg risk för komplikationer. Ett centrum för ryggkirurgi med stort patientflöde och högt specialiserade kirurger som Stockholm Spine Center bidrar till dessa resultat.

Länk till studien: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35213524/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

PÅGÅENDE STUDIER

POADOS, SRS-Smärtstudie

(Pain mechanisms in OsteoArthritis and DDD in relation to Outcome of Surgery.)

Studien startades 2019
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MR) undersöka om patienter med knäledsartros respektive diskdegenerativ sjukdom i ländryggen (SRS) har en ökad kommunikation mellan vissa smärtrelaterade hjärnområden, något som tidigare visat sig öka risken för att utveckla långvarig smärta. Samt undersöka om denna förbindelse är relaterad till utgången av den kirurgiska behandlingen och om förbindelsen minskar/normaliseras hos de som blivit smärtfria efter kirurgi.

Patientgrupp: SRS i ländryggen, från SSC och RKC

Huvudansvarig: Eva Kosek

Bodily Emotion

Studien startades 2018
Upplever personer med smärta känslor i kroppen på annorlunda sätt än personer utan smärta?

Jämförande studie för att se om det framförallt är lidandeaspekten som ökar med tiden vid långvarig smärta och om detta är mer framträdande hos patienter med en generaliserad smärtproblematik (FM) än hos patienter med en mer lokal smärta (ländryggssmärta).

Patientgrupp: Patienter med ländryggssmärta och patienter med Fibromyalgi.

Ansvariga: Eva Kosek, Diana Kadetoff

Flertal studier pågår angående smärtreglering och autoimmuna mekanismer, i samarbete med Professor Eva Kosek, Karolinska Institutet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.