Välkommen till Nordens största och mest kompletta ryggklinik

Vi är Sveriges största kompetenscentrum när det gäller att bedöma indikationer samt utföra degenerativ länd- och halsryggskirurgi

Vi fokuserar på kvalitet, kontinuitet och effektivitet och vår övertygelse är att detta växer ur en hög grad av specialisering – ”Kvalitet genom specialisering"

Aktuell nyhet: Capio Spine Center Stockholm planerar en utbildning i halsryggkirurgi, riktad till ST-läkare, yngre specialister samt kollegor som önskar fräscha upp sina kunskaper. För mer information, se Aktuellt på KVALITET & RESULTAT

Nu byter vi namn till Capio. Allt annat består.

I maj 2022 förvärvade vårdkoncernen Capio vårdkoncernen GHP Specialty Care. Det innebär att GHP Stockholm Spine Center nu byter namn till Capio Spine Center Stockholm.

Allt annat är sig likt. Samma personal, samma lokal och samma fokus på kvalitet, effektivitet och patientnöjdhet.

Så oavsett om du är patient, leverantör eller samarbetspartner är du fortsatt varmt välkommen till oss på Capio Spine Center Stockholm.

Vi gör skillnad!

Vi vill göra nytta på riktigt! Därför tog vi emot senaste mätningarna (2021) från de Nationella patientenkäterna med glädje.
Vi ligger i absoluta toppskiktet bland svenska kliniker och sjukhus.
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.
Vi siktar alltid på att komma till högsta punkt, bästa resultat och yttersta upplevda kvalitet. Läs vidare under Kvalitet & Resultat.

96

% rekommenderar oss till andra

1649

nack - och ryggoperationer 2022

19193

mottagningsbesök under 2022

95

% är nöjda med helhetsintrycket

KVALITETSPOLICY

Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad bedömning, utredning och behandling av alla sjukdomstillstånd i hals-, bröst- och ländryggen, undantaget trauma och tumörer.

Verksamheten skall bedrivas med hög kompetens, minsta möjliga komplikationer, bästa möjliga vård och största möjliga kostnadseffektivitet inom ramen för aktuella lagar och andra krav.

Verksamheten skall arbeta med väldefinierade processer i vårdkedjan, där viktiga hörnstenar i kvalitetsarbetet är avvikelsehantering, risk- och händelseanalys samt egenkontroll och ständiga förbättringar.

Från det ögonblick där patienten får sin första kontakt med oss till dess att han/hon är färdigbehandlad skall hon/han få ett professionellt bemötande och omvårdnad. Vidare skall kliniken erbjuda patienten hög tillgänglighet och god information om väntetider, vårdförlopp och förväntat behandlingsresultat.

Vår ambition är att ha en full transparens gentemot våra kunder genom att återrapportera behandlingsresultat och kundnöjdhet.

MILJÖPOLICY

SSC skall, inom ramen för vår verksamhet, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöarbete som bygger på ständiga förbättringar.

Vi ska därför:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetskrav
  • Förebygga miljöbelastningen av läkemedel, anestesigaser och kemikalier
  • Minska miljöbelastningen vid användningen av engångsmaterial
  • Minska och förebygga avfallet
  • Förebygga miljöbelastningen genom att släcka lampor och stänga av datorer
  • Utveckla och använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.