Spinal stenos

Vad är Spinal stenos?

Spinal stenos betyder förträngning i ryggradskanalen, vilket uppstår som ett led i degenerativa förändringar d.v.s. åldersförändringar. Diskarna (mellankotskivorna) sjunker ihop och det blir bennybildning runt diskarna och mellankotlederna.

Nerverna i spinalkanalen (ryggradskanalen, där ryggmärg och nervrötter finns) får då mindre plats och utsätts för visst tryck.

Vilka är symtomen?

De typiska besvären av spinal stenos är tilltagande besvär från benen vid gång, både i form av smärta, tilltagande svaghet och dålig styrsel. Normalt har man inga eller små besvär i liggande eller sittande ställning, men däremot har man svårt att stå och gå. Typiskt för stenos är också att det inte räcker med att stanna och stå och vila, utan man måste även sätta sig ner.

Detta beror på att nerverna får mera plats när ryggen är böjd framåt. Det innebär också att det ofta går att cykla utan problem.

Besvären behöver dock inte alls vara typiska enligt ovan. Vid all smärtutstrålning i benen, vare sig i ett eller båda benen, bör man tänka på spinal stenos som möjlig diagnos.

Vilken behandling finns?

För att minska besvären i benen kan många bli avsevärt bättre genom träning med stöd av fysioterapeut.

Ibland behöver man utföra en Dekompressionsoperation och på så sätt vidga ryggradskanalen och därmed återskapa nervernas utrymme.

Om man har uttalade ryggsmärtor kan man också behöva stabilisera upp segmentet i ryggen. Detta görs vanligtvis genom en steloperation.

Fysioterapi vid Spinal Stenos

Syftet med fysioterapi är att öka cirkulation, styrka och stabilitet i bål och ben. I övrigt kan fysioterapi minska stramheten i muskulaturen och på så sätt avlasta den smärtande delen av ryggen och om möjligt minska bensmärtan.

Det är viktigt att du är så aktiv som möjligt. Du kan inte förstöra eller förvärra din rygghälsa genom att vara i rörelse. Det har visat sig att cykling kan fungera bättra att utföra än tex promenader vid spinal stenos pga att spinalkanalen vidgas och nerverna får bättre plats när man sitter framåtlutad. Cykling ökar cirkulationen i kroppen och kring de trängda nervrötterna vilket är gynnsamt för nervernas återhämtning. Även andra former av cirkulationsökande aktiviteter är bra som stavgång, bassängträning och crosstrainer.

Styrke- och stabilitetsträning samt stretching kan utföras på egen hand i hemmet eller hos din sjukgymnast/fysioterapeut.

 

Operation Spinal Stenos

Dekompression

Vanligtvis innebär operationen att man bakifrån avlägsnar delar av, eller hela, kotbågen och de benpålagringar som bildats vid mellankotlederna. Detta ingrepp kallas dekompression. Operationen görs i narkos och tar ca 2 timmar, beroende på om trängseln är på en eller flera nivåer.

Vårdtiden är vanligtvis 1-2 dagar efter operationen men ibland kan man gå hem samma dag.

Steloperation

Operation utförs för att stabilisera upp segmentet i ryggen. Detta görs vanligtvis genom en steloperation. Ingreppet innebär en bentransplantation mellan två eller flera kotor, så att de växer ihop, och rörligheten mellan dem upphävs. Bentransplantaten läggs antingen baktill eller mellan kotkropparna. Bentransplantationen kombineras oftast med att kotorna fixeras med skruvar och metallstag.

Steloperationen upplevs endast som måttlig begränsning för rörelse och i stället ges känslan av en ökad rörlighet då smärtan har minskat.

Vårdtiden är vanligtvis 2-3 dagar efter operationen.

Vill du veta mer?

Här har vi samlat all information för dig med Spinal stenos i ländryggen:
Bra att veta inför ditt mottagningsbesök, inför din operation samt efter operation

Broschyrer att läsa alternativt ladda ner:
Välkommen. Information till dig som ska opereras på Stockholm Spine Center här har vi samlat all viktig information du behöver inför vårdtillfället. I slutet av broschyren finns även en checklista som du bör använda som stöd inför din operation.

Om du vill ha mer information om operationen och vårdtiden så kan du läsa vidare i Operation av spinal stenos i ländryggen.

Patientnöjdhet och om våra kvalitetsresultat kan du läsa här: Kvalitet och Resultat

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.