Spinal stenos halsrygg

Vad innebär Spinalstenos i halsryggen?

Spinal stenos i halsryggen innebär förträngning av ryggmärgen (myelopati). Det uppstår oftast på grund av degenerativa förändringar d.v.s. åldersförändringar, som gör att diskarna sjunker ihop och det blir benpålagringar. Detta kan leda till att det blir trångt i ryggradskanalen och ryggmärgen då utsätts för visst tryck som kan ge symtom.

Vilka är symtomen?

Ofta är symptomen ganska ospecifika och svårfångade i början. I de flesta fall kommer symtomen gradvis och ger varierande symtom både från armar och ben, men sällan värk eller smärta.

Försämrad finmotorik och känslobortfall i armar och händer kan vara tecken på förträngning av ryggmärgen. Gångsvårigheter, så som dålig balans och svaghet, kan också förekomma.

Vilken behandling finns?

Då symtombilden vid myelopati ofta varierar så blir också fysioterapin specifikt anpassad för de symptom som just du har.

Operation är oftast nödvändig och görs i första hand för att man inte ska försämras ytterligare av sin sjukdom.

Fysioterapi vid Spinal Stenos halsrygg

Det som skiljer spinal stenos i nacken från ländryggen är hos den förstnämnda en klart ökad risk för ryggmärgspåverkan.

Det finns ingen behandling eller läkemedel annat än operation som kan öka utrymmet för ryggmärgen men fysisk aktivitet kan lindra symtomen.

Det är viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv och stärka muskler i nacke bål och rygg, oavsett om operation är aktuell eller ej. Lämplig träning kan vara stavgång, motionscykel, gå/löpband, crosstrainer och bassängträning. Vid behov kan gåstavar och rollator underlätta.

Ta gärna kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut för att i samråd utforma ett individanpassat träningsprogram.

Operation Spinal Stenos halsrygg

Operationen innebär att man tar bort de delarna av kotorna och/eller diskarna som trycker på ryggmärgen. Detta kan ske antingen genom ett främre ingrepp genom halsen eller genom ett bakre ingrepp i nacken. Vilken väg man väljer är beroende av hur många nivåer i halsryggen som är förträngda, samt från vilket håll förträngningen kommer ifrån. Röntgenstrålning används under operation för att säkerställa exakt position.

I samband med operationen framifrån görs en steloperation dvs disken tas bort och efter att ryggmärgen och nerver har frilagts ersätts disken med en ”kloss”. Klossen fixeras med en titanplatta.

Vid ett bakre ingrepp behöver man inte alltid göra en steloperation men om man väljer detta så används två stag eller plattor av titan.

Vanligen kan man åka hem dagen efter operationen. Hänsyn till samsjuklighet och ålder kan påverka vårdtiden.

Vill du veta mer?

Här har vi samlat all information för dig med Spinal stenos i halsrygg:
Bra att veta inför ditt mottagningsbesök, inför din operation samt efter operation

Broschyr att läsa alternativt ladda ner:
Välkommen. Information inför en operation i halsryggen.

Här har vi samlat all viktig information du behöver inför operationen. Den innehåller också information om operationen och vårdtiden. I slutet av broschyren finns även en checklista som du bör använda som stöd inför din operation.

Röntgenstrålning används under operation för att säkerställa exakt position. Undrar du om det är farligt att utsättas för röntgenstrålning? Då kan du läsa mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnöjdhet och om våra kvalitetsresultat kan du läsa här: Kvalitet och Resultat

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.