DISKBRÅCK OCH ROTKANALSTENOS I HALSRYGGEN

Vad innebär Diskbråck och Rotkanalstenos i halsryggen?

Precis som i ländryggen finns det diskar mellan kotorna i halsryggen. Åldersförändringar gör att sprickbildning kan uppstå och en del av diskens kärna tränger ut som ett bråck.

Med stigande ålder kan det också bildas benpålagringar som minskar utrymmet i rotkanalen, det kallas rotkanalstenos.

Smärtan orsakas av att diskbråcket eller pålagringarna trycker mot nervroten.

Vilka är symtomen?

Symtomen varierar men oftast har man smärta som strålar ut i axel, skuldra och neråt i armen. Ibland smärtar det ända ut i handen.

Smärta i nacken, domningar och stickningskänsla i handen kan också förekomma.

 

Vilken behandling finns?

Behandlingen består initialt av smärtstillande och fysioterapi för att lindra.

Om du inte blir bättre på 2-3 månader och har stora besvär bör man överväga operation.

Nackvärk som enskilt symtom är inte en indikation för operation.

Fysioterapi

Syftet med fysioterapibehandling vid diskbråck och rotkanalstenos är att stärka muskulatur runt det smärtande området. Rörelse är en viktig del för återhämtning och tillfrisknande. Promenader har visat sig vara gynnsamt för strukturernas återhämtning, därför ska man börja med det så snart det är möjligt. Cirkulationsträning med gummiband för att öka blodcirkulationen i muskulaturen i nacke och skuldror kan vara lämpligt.

Försök att leva som vanligt så mycket det går och utför de vanliga sysslor du klarar av.

Hos de patienter som trots långvarig rehabilitering har kvarstående besvär, så som smärtutstrålning i arm, övervägs ibland operation.

Operation Diskbråck halsryggen

Så här går operationen till vid Diskbråck respektive Rotkanalstenos i halsryggen:

Operationen innebär att man går in till kotpelaren antingen framifrån eller bakifrån. Valet beror på hur man på bästa sätt kommer åt den klämda nerven.

Om man väljer att gå in framifrån, som är vanligast, görs detta via ett snitt, ca 5cm långt, framtill på halsen. Disken tas bort och efter att nerven har frilagts ersätts disken med en ”kloss”, som förankras med implantat i kotorna.

Om man väljer att gå in bakifrån så görs detta via ett snitt i nacken och syftar också till att frilägga de nerver som ligger i kläm. Detta görs oftast utan behov av implantat (skruvar och eller platta).

Vanligtvis får man åka hem dagen efter operationen.

Vill du veta mer?

Här har vi samlat all information för dig med diskbråck i halsrygg:
Bra att veta inför ditt mottagningsbesök, inför din operation samt efter operation

Broschyrer att läsa alternativt ladda ner:
Välkommen. Information till dig som ska opereras på Stockholm Spine Center här har vi samlat all viktig information du behöver inför vårdtillfället. I slutet av broschyren finns även en checklista som du bör använda som stöd inför din operation.

Om du vill ha mer information om operationen och vårdtiden så kan du läsa vidare i broschyren "Operation halsrygg"

Patientnöjdhet och om våra kvalitetsresultat kan du läsa här: Kvalitet och Resultat

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.