Kvalitet genom specialisering

Diskprotes

 

Diskprotes operation

Diskprotesoperation i ländryggen utförs pga. långvarig rörelse och belastningsutlöst smärta (segmentell rörelsesmärta), där orsaken till smärtan har bedömts vara degeneration (åldrande) i en eller flera mellankotsskivor (diskar).

 

Frågor och svar!

Vad innebär en operation?

Svar:

Ingreppet innebär att man går in framifrån, via buken, till kotpelaren. Där avlägsnas den smärtande degenererade disken och ersätts med en diskprotes. Nedan bilder på proteser och röntgenbilder efter operation.

Hur bra blir jag efter operationen?

Svar:

Det beror till mycket stor del på hur väl Du tränar och töjer muskler före och efter operationen samt hur Du följer de instruktioner för hållningen Du får efter operationen. Möjligheten till att Du blir förbättrad är ca 80-90%. Det går alltså inte att garantera att Du blir smärtfri. Risken att Du har oförändrade besvär efteråt är ?5-10% och risken att Du blir sämre är 5-10%.

Vad skall jag speciellt tänka på efter operationen?

Svar:

Oavsett antalet nivåer som opereras måste man tänka på att det sätt som ingreppet utförs på (via buken) försvagar de strukturer som binder samman kotpelarens framsida. Du kommer därför inte att ha normal kraft att motverka för kraftig bakåtböjning i opererade nivåer under lång tid. För att inte riskera för kraftig bakåtböjning kommer Du att få instruktioner om att förändra din hållning med mindre bakåtböjning för att motverka detta. Det är viktigt att tänka på detta även sedan Du hämtat dig från operationen och känner dig bra.

Finns det några risker med operationen?

Svar:

Ja. Risk för komplikationer finns vid alla ingrepp, även ryggoperationer. Även om riskerna är små, finns inga garantier mot komplikationer. Risken allmänt vid ryggoperationer för sårinfektion är 1%, stor blödning 0,1%, blodpropp i benet 0,1-1% och nervpåverkan 2-3%.

Riskerna vid just diskprotesoperationer för dessa komplikationer förefaller lägre, men en specifik risk finns istället. Det är risken för påverkan av det så kallade sympatiska nervsystemet, vilket löper i tunna trådar på höger och vänster sida av främre kotpelaren. Dessa nervtrådar kan töjas under operationen eller påverkas av svullnad efter operationen. Vanligen märks en påverkan av dessa nervtrådar som att en fot blir varmare än den andra samt att man inte svettas om den varma foten. Dessa symptom, om de uppkommer, brukar vara övergående. Risken för infektion motverkas med antibiotikaprofylax, vilket alla får i samband med operationen. Blodpropp i benet motverkas med proppförebyggande medicin, tidig uppstigning, samt fot- och benrörelser vid sängläge. Övrig nervpåverkan som är mycket ovanlig vid diskprotesoperation är oftast, men inte alltid, övergående. Den kan yttra sig som känselstörning, muskelsvaghet eller nervsmärta.

Vad händer efter operationen och hur länge blir jag sängliggande?

Svar:

Första timmarna kommer Du att ligga på uppvakningsavdelningen. Du får ligga på rygg och på sidan. Du får komma upp och stå/gå på operationsdagens eftermiddag/kväll, om inget annat sägs. Du kommer att ha någon personal med de första gångerna. Du får röra dig helt fritt med den naturliga begränsningen som sårsmärtan ger, men undvik att svanka kraftigt. Du ska vara uppe och gå så mycket Du orkar. De första gångerna Du är uppe kan det kännas bra att använda ett gåbord. Promenader i korridoren ser vi som en del av din träning. Det underlättar för att få igång magen. Du får börja dricka och äta så snart Du vill efter operationen. En urinkateter sätts in under operationen och den kommer Du att ha kvar till morgonen efter operationen. En kontroll röntgen görs dagen efter operationen.

Har jag ont efter operationen?

Svar:

Det är en relativt stor operation vilket gör att Du kommer att ha en viss sårsmärta i magen. Vi lägger stor vikt vid att ge dig smärtstillande, både intravenöst och tabletter, efter behov. Även efter utskrivningen kommer Du att ha en viss smärta. Det är naturligt eftersom Du har ett sår, som ska läka. Det är inte farligt att det gör ont när Du rör dig och tränar. Om Du töjer ryggmusklerna och tänker på att undvika kraftig bakåtböjning kommer Du oftast inte att känna smärta från ryggen. Du kommer att få recept på smärtstillande läkemedel innan hemgång. Det är viktigt att Du sedan minskar och slutar ta värktabletter allt eftersom smärtan avtar. Du kommer också få ett recept på 10 sprutor med proppförebyggande innehåll som ska tas en gång/dag.

Hur lång är vårdtiden?

Svar:

Vårdtiden är vanligtvis 1-2 dagar efter operationen. Vid det laget klarar Du dig själv utan risker. Magen kommer inte igång för fullt förrän Du är hemma igen.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Svar:

Hemresa kan ske med vanlig bil, men Du får inte köra själv. Om Du kommer från annat landsting måste Du planera för din hemresa själv innan Du läggs in. Boka då hemresa till andra dagen efter operationen.

Hur ska såret skötas?

Svar:

Såret inspekteras och förbandet byts vid behov innan Du åker hem. Förbandet är täckt med en vattenavvisande film, så Du kan duscha som vanligt så länge förbandet är helt och tätt. Om det kommer in vatten under plastfilmen, måste förbandet bytas. Förbandet ska om möjligt sitta orört i 2 veckor och kan därefter avlägsnas i hemmet. I de flesta fall är såret hopsatt med suterer som går bort av sig själv.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Svar:

Vanligtvis 6 veckor på heltid och därefter 4 veckor på halvtid. Har Du fysiskt lätt kontorsbetonat arbete och kan styra arbetstakt/ innehåll själv kan Du börja arbeta tidigare.

Behöver jag komma på återbesök?

Svar:

Återbesök till operatören efter 3 månader om inget annat sagts. Du kommer att få en kallelse med posten. Om Du känner av tecken på infektion såsom feber och sänkt allmäntillstånd, vätskande och svullet sår vill vi att Du kontaktar oss.

Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Svar:

Sjukgymnasten på avdelningen kommer att ge dig information om träning och rehabilitering. Promenader och cykling är bra aktiviteter under din rehabilitering, och det ska Du börja med direkt efter hemkomsten. Du skall inte kontakta sjukgymnast på hemorten innan Du varit på återbesök, och då endast om Du och din doktor enats om detta. Oftast visar det sig vid återbesöket om Du följt de råd Du fått innan utskrivningen att ytterligare sjukgymnastkontakt inte behövs.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Svar:

Du kan inte äventyra resultatet av operationen eller förstöra något genom att vara aktiv så länge Du kommer ihåg att undvika kraftig bakåtböjning. Du får alltså gå, stå, sitta, cykla, åka buss och tåg, så snart Du själv vill och känner att Du klarar det. Du bör undvika att köra bil så länge Du är påverkad av starka värktabletter. Vi rekommenderar att Du avstår från tunga lyft (över 5 kg) och tungt arbete den första månaden efter operation eftersom det i början är lätt att Du då svankar ryggen vilket är negativt och helt skall undvikas under lång tid. Rökning och inflammationshämmande läkemedel (såsom Diklofenak, Voltaren och Ipren) inverkar negativt på läkningsprocessen efter en diskprotesoperation.

Behöver jag hjälpmedel hemma?

Svar:

Ett långt skohorn och en griptång kan för vissa patienter underlätta vardagen den första månaden.

Att tänka på för dig som har implantat(diskprotes) inopererat:

Svar:

Vid kirurgiska ingrepp och tandläkarbehandlingar bör Du se till att Du får antibiotikaskydd av behandlande läkare/tandläkare.

KONTAKT

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

BLI PATIENT

Läs mer om hur du kan bli patient hos oss.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.