Vi tar emot remisser som vanligt men har just nu lite längre väntetid till mottagningen. Vi arbetar hårt med extramottagningar vardagar och vissa lördagar för att korta väntetiden till 30 dagar

Tänk på att det fortfarande råder besöksförbud för anhöriga på alla våra mottagningar! Detta för att hindra smittspridningen.

 

Fysisk aktivitet - Basal kroppskännedom


En möjlighet att förbättra din förmåga att hantera din livssituation

Vid långvariga smärtbesvär är det ett flertal faktorer som inverkar på vår förmåga att använda kroppen. Smärta och stress ger en fysiologisk reaktion som i sin tur ger ökad spänningsgrad i muskulatur.

Det är också vanligt med tankar om att vissa rörelser eller aktiviteter kan vara skadliga, vilket kan resultera i att du blir än mer spänd.

Långvariga smärtbesvär brukar leda till en påverkad kroppsuppfattning och anpassade rörelsemönster. Mycket av detta är bra strategier vid akut kortvarig smärta men leder ofta till ökade svårigheter att hantera långvariga smärtbesvär.

Undvikande, oro, och negativa tankar om sig själv, framtiden och sin förmåga är vanligt. Det påverkar livskvalitén negativt.

Vår filosofi angående träning bygger på idén om uppbyggnad av ”rygg- och nacksjälvförtroende”. Det sker i träning där vi i små steg anpassar belastningen under guidning. Vi arbetar med att öka förståelsen för hur du kan röra och belasta kroppen trots en smärtproblematik. Vidare arbetar vi med balans mellan belastning och återhämtning samt en förbättrad kroppskännedom. Syftet är att du ska lära dig använda kroppen mer funktionellt i träning, arbete och vardag.


BLI PATIENT

Hos oss är du alltid välkommen att söka vård för dina rygg- och nackbesvär. Vi är Nordens mest kompletta ryggklinik och har samtliga kompetenser som behövs för att ta hand om dig och dina ryggbesvär

Vad gör vi på SSC Rehabilitering?

Vi vill uppmuntra dig att genom aktivt deltagande utnyttja och utveckla din funktionsförmåga, både i ditt privata liv och i ditt arbetsliv. Det team du träffade på bedömningsdagen kommer att hjälpa dig med utformningen av din rehabilitering och kommer att kalla dig till utvärderingsmöten under behandlingens gång.

 

 

Efter rehabilitering

Vad händer efter rehabiliteringen?

Svar:

För oss är det viktigt att rehabiliteringen inte slutar vid avslutande samtal, istället är det då din rehabilitering fortsätter på egen hand. Cirka tre månader efter avslut kommer vi att kalla dig till ett booster-möte. Där följer vi upp vilka steg du har tagit och vilka hinder som du mött. Vi kommer också att be dig fylla i ett NRS frågeformulär vid avslut och efter 1 år. Det är viktigt att följa upp kvalitén på arbetet vi gör och utveckla rehabiliteringsvården. Det ger oss också möjlighet att jämföra rehabiliteringsvården i Sverige. Vi du se vårt resultat

Kan jag höra av mig till er efter rehabiliteringen?

Svar:

Det finns möjlighet för dig att ta kontakt med oss vid två tillfällen innan 1-årsuppföljning för vägledning i din fortsatta rehabiliteringsprocess.

KONTAKTA OSS

08-50 90 27 00 (Menyval 3)


Telefontider

Måndag - torsdag 08.00-11.30 och 13.00-14.00
Fredag 08.00-11.30

Adress

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.