Vi tar emot remisser som vanligt men har just nu lite längre väntetid till mottagningen. Vi arbetar hårt med extramottagningar vardagar och vissa lördagar för att korta väntetiden till 30 dagar

Tänk på att det fortfarande råder besöksförbud för anhöriga på alla våra mottagningar! Detta för att hindra smittspridningen.

 

ACT - Acceptance and Commitment therapy


En möjlighet att förbättra din förmåga att hantera din livssituation

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en variant av Kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT är en behandlingsmodell där man tränar upp sin förmåga att hantera svårigheter och hinder för att därmed lättare kunna leva det liv man vill leva . ACT fokuserar på både förändrings- och acceptansstrategier.

ACT anses idag ha gott vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter, framförallt långvarig smärta.

Behandlingen består av totalt 8-10 sessioner i grupp. Två timmar är avsatta för varje gruppsession och inkluderar en rast på c:a 15 min.

Målsättningen med programmet är att lära sig att använda ett mer framkomligt förhållningssätt till smärta och andra obehagliga upplevelser (t.ex. oro, ångest och trötthet) för att kunna göra mer av det som du tycker är viktigt och meningsfullt i ditt liv.

Under kursen kommer vi att öva på olika psykologiska färdigheter som t.ex. förmågan att iaktta/observera det som pågår i stunden. Syftet är att öka medvetenheten om hur olika faktorer påverkar det vi gör och därmed öka möjligheten att göra ett mer medvetet val hur jag vill agera istället för att låta autopiloten få styra.

Utrymme kommer att ges för att formulera vad som är betydelsefullt i just ditt liv, och hur du vill agera i olika situationer. En stor del av det egna arbetet innebär sen att omsätta sina livsvärden i sitt dagliga liv genom att stegvis börja göra mer av det som känns viktigt och meningsfullt.

Förändringsarbetet medför ibland att oro och rädsla för ökad smärta, att misslyckas, eller att inte bli förstådd eller accepterad av sin omgivning. Detta är naturligt när man försöker genomföra förändringar.

Hög grad av närvaro är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i behandlingen.

I behandlingen ingår även att arbeta med hemuppgifter mellan sessionerna. Detta arbete är mycket betydelsefullt för behandlingens resultat. Arbetet på egen hand följs upp under sessionerna och ett aktivt deltagande under sessionerna är också förknippat med goda behandlingsresultat.


 

Efter rehabilitering

Vad händer efter rehabiliteringen?

Svar:

För oss är det viktigt att rehabiliteringen inte slutar vid avslutande samtal, istället är det då din rehabilitering fortsätter på egen hand. Cirka tre månader efter avslut kommer vi att kalla dig till ett booster-möte. Där följer vi upp vilka steg du har tagit och vilka hinder som du mött. Vi kommer också att be dig fylla i ett NRS frågeformulär vid avslut och efter 1 år. Det är viktigt att följa upp kvalitén på arbetet vi gör och utveckla rehabiliteringsvården. Det ger oss också möjlighet att jämföra rehabiliteringsvården i Sverige. Vi du se vårt resultat

Kan jag höra av mig till er efter rehabiliteringen?

Svar:

Det finns möjlighet för dig att ta kontakt med oss vid två tillfällen innan 1-årsuppföljning för vägledning i din fortsatta rehabiliteringsprocess.

BLI PATIENT

Hos oss är du alltid välkommen att söka vård för dina rygg- och nackbesvär. Vi är Nordens mest kompletta ryggklinik och har samtliga kompetenser som behövs för att ta hand om dig och dina ryggbesvär

Vad gör vi på SSC Rehabilitering?

Vi vill uppmuntra dig att genom aktivt deltagande utnyttja och utveckla din funktionsförmåga, både i ditt privata liv och i ditt arbetsliv. Det team du träffade på bedömningsdagen kommer att hjälpa dig med utformningen av din rehabilitering och kommer att kalla dig till utvärderingsmöten under behandlingens gång.

 

KONTAKTA OSS

08-50 90 27 00 (Menyval 3)


Telefontider

Måndag - torsdag 08.00-11.30 och 13.00-14.00
Fredag 08.00-11.30

Adress

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.