Vi tar emot remisser som vanligt men har just nu lite längre väntetid till mottagningen. Vi arbetar hårt med extramottagningar vardagar och vissa lördagar för att korta väntetiden till 30 dagar

Tänk på att det fortfarande råder besöksförbud för anhöriga på alla våra mottagningar! Detta för att hindra smittspridningen.

 

Dekompression

Operation Spinal Stenos

 

Dekompression

Operationen utförs för att vidga ryggradskanalen och återskapa det utrymme nerverna behöver för att kunna återta sin funktion helt eller delvis. Avgörande för slutresultatet är hur väl nervvävnaden läker efter att trycket på dem avlägsnats. Detta är svårt att bedöma på förhand. Man får alltid räkna med att det tar flera månader, upp till ett år, innan slutresultatet uppnås.

 

Frågor och svar!

Vad innebär en operation och vilken metod används?

Svar:

Operationen utförs i narkos. Vanligtvis innebär operationen att man bakifrån avlägsnar delar av, eller hela, kotbågen och de benpålagringar som bildats vid mellankotlederna. Detta ingrepp kallas dekompression. Det kan göras med eller utan mikroskop. De typiska besvären av spinal stenos är tilltagande besvär från benen vid gång, både i form av smärta, tilltagande svaghet och dålig styrsel. Normalt har man inga eller små besvär i liggande eller sittande ställning, men däremot har man svårt att stå och gå. Typiskt för stenos är också att det inte räcker med att stanna och stå och vila, utan man måste även sätta sig ner. Detta beror på att nerverna får mera plats när ryggen är böjd framåt. Det innebär också att det ofta går att cykla utan problem. Besvären behöver dock inte alls vara typiska enligt ovan. Vid all smärtutstrålning i benen, vare sig i ett eller båda benen, bör man tänka på spinal stenos som möjlig diagnos.

Ibland utförs förutom dekompression, även ett stabiliserande ingrepp, s.k. steloperation. Steloperationen innebär att man tar ben från bäckenkammen eller från de kotdelar som avlägsnats vid dekompressionen och lägger mellan kotorna så att de växer ihop. Detta utförs om man har uttalade ryggsmärtor och/eller kotförskjutning. Steloperationen kan utföras med eller utan skruvar och metallstag som fixerar kotorna.

Hur bra blir jag efter operationen?

Svar:

Det främsta syftet med en dekompressionsoperation är att minska besvären i benen. Möjligheten att bli förbättrad är ca: 75% vilket ger förbättrad gångförmåga. Ofta upplever patienterna minskad ryggvärk. Risken att man blir sämre i ryggen eller benen efter operationen är ca 10%.

Finns det några risker med operationen?

Svar:

Ja, liksom vid alla andra operationer finns det en risk att komplikationer kan uppstå. Sårinfektion förekommer i <1% och minskas med antibiotikaprofylax, vilket alla får i samband med operationen. Risken för blodpropp är 0,1-1%, varför det är viktigt med tidig uppstigning efter operationen och ben- och fotrörelser vid sängläge. Övergående eller bestående muskelsvaghet, känselbortfall eller smärta i benet är ovanligt. Ibland får man en skada på nervsäckshinnan i samband med operationen (<10%). Det är i sig inte farligt, men det kan medföra ett dygns sängläge efter operationen för att minska påfrestningar så att hinnan får läkas. Blödning eller skada på nervsäckshinnan kan i sällsynta fall kräva en ytterligare operation omgående. Svårighet att tömma urinblåsan och tillfälligt kateterbehov förkommer men är ovanligt.

Vad händer efter operationen och hur länge blir jag sängliggande?

Svar:

Du kommer att vakna på uppvakningsavdelningen och vara där de första timmarna. Du ska stiga upp så fort Du känner att Du klarar det, om inget annat sägs. Ha dock alltid någon personal med de första gångerna. Du får röra dig helt fritt med den naturliga begränsningen som sårsmärtan ger. Det minskar stelhetskänslan i ryggen och underlättar för att få igång magen. Promenader i korridoren ser vi som en del av din träning.

Har jag ont efter operationen?

Svar:

Du kommer att ha en viss sårsmärta. Du får smärtstillande, både intravenöst och tabletter, efter behov. Även efter utskrivningen kommer Du att ha en viss smärta i ryggen. Det är naturligt eftersom Du har ett sår som ska läka. Det är inte farligt att det gör ont när Du rör dig och tränar. Du kommer att få recept på smärtstillande läkemedel innan hemgång. Det är viktigt att Du sedan minskar intaget av värktabletter allt eftersom smärtan avtar, för att sedan sluta helt.

 

Hur lång är vårdtiden?

Svar:

Detta beror på hur omfattande operationen har varit. När Du kan ta dig i och ur sängen själv, klarar toalettbesök och påklädning, får Du åka hem. Om det enbart genomförts en dekompression kan Du åka hem 1-2 dagar efter operationen. Om dessutom steloperation har genomförts är vårdtiden 3-4 dagar efter operationen.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Svar:

Hemresa kan ske med vanlig bil, men Du får inte köra själv. Om Du kommer från annat landsting måste Du planera för din hemresa själv innan Du läggs in.

Hur ska såret skötas?

Svar:

Såret inspekteras och förbandet byts vid behov innan Du åker hem. Förbandet är täckt med en vattenavvisande film, så Du kan duscha som vanligt så länge förbandet är helt och tätt. Om det kommer in vatten under plastfilmen, måste förbandet bytas. Förbandet ska om möjligt sitta orört i 2 veckor och kan därefter avlägsnas i hemmet. I de flesta fall är såret sytt med stygn som löser upp sig själva. Om så inte är fallet kommer Du att få information och en lapp som Du tar med till distriktssköterskan för borttagning av stygnen.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Svar:

Det beror på hur omfattande operationen varit och vilket arbete Du har, vanligtvis 2-4 veckor.

Behöver jag komma på återbesök?

Svar:

Återbesök till operatören är i regel inte nödvändigt, men hör av dig om Du får problem. Om Du känner av tecken på infektion såsom feber och sänkt allmäntillstånd, vätskande och svullet sår vill vi att Du kontaktar oss.

Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Svar:

Sjukgymnasten på avdelningen kommer att ge dig information om träning och rehabilitering. Vanligtvis klarar Du av att sköta din rehabilitering efter operationen på egen hand med promenader, stavgång, simning eller träning på gym.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Svar:

Om Du genomgått enbart dekompression finns det inga särskilda restriktioner utan Du får göra allt sådant som känns bra och sårsmärtan i ryggen tillåter. Du får alltså gå, stå, sitta, köra bil, cykla, åka buss och tåg, städa, laga mat, diska, bära matkasse och återgå i arbete så snart Du själv vill och känner att Du klarar det. Du skall alltså vara uppe och röra dig så mycket Du orkar. Den viktigaste träningen i början är att varje dag ta en promenad. Denna promenad bör efterhand bli längre och längre. Det stimulerar rygg- och benmuskler samt läkningen.

Behöver jag hjälpmedel hemma?

Svar:

Du behöver inga särskilda hjälpmedel hemma, men en del patienter kan vara hjälpta av ett par kryckor vid promenader utomhus, samt ev. en griptång och ett långt skohorn om det är svårt att böja sig första tiden efter operationen.

KONTAKT

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

BLI PATIENT

Läs mer om hur du kan bli patient hos oss.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.