Välkommen till
Capio Spine Center Stockholm

Hos oss arbetar vi i multiprofessionella team vilket innebär att flera olika vårdgivarkategorier bidrar med sin unika kompetens för att behandla dina nack och ryggbesvär på bästa sätt. Vi har många experter inom rehabilitering och kirurgi som tillsammans med dig väljer ut den bästa behandlingsmetoden för dina nack och ryggbesvär.

Vi är Sveriges största kompetenscentrum när det gäller att bedöma indikationer samt utföra degenerativ länd- och halsryggskirurgi.
2021 gjorde vi 1780 nack - och ryggoperationer och hade nästan 20 000 mottagningsbesök till läkare och fysioterapeuter.

Spine Center Stockholm Rehab tar emot patienter med långvarig smärta. För att bryta en utveckling mot försämrad livskvalité behöver vi se till hela människan och det är just därför vi arbetar i team bestående av olika professioner som läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, smärtsjuksköterska, kurator och arbetsterapeut.