Vårdgivare ryggkirurgi

Patient med behov av remiss till oss:

Vi är auktoriserad vårdgivare inom Vårdval Ryggkirurgi i Stockholms Läns Landsting (SLL). Oavsett om din patient är boende inom Stockholms läns landsting eller boende i ett annat landsting kan du alltid remittera patienten till oss. Vi har mycket korta väntetider till både öppenvårdsbesök såväl som till kirurgi.

För dig som är vårdgivare inom SLL och arbetar med journalsystemet Takecare så kan du skicka remissen direkt till oss via journalsystemet.

För övriga vårdgivare i Stockholm eller på annat ställe i Sverige som inte arbetar med journalsystemet Takecare så tar vi gärna emot din remiss via fax eller post. 

Skicka då remissen till:
GHP Stockholm Spine Center/rehab  Löwenströmska sjukhuset 194 89 Upplands Väsby

För att vi ska kunna handlägga patienten så snart som möjligt är det viktigt att patienten har genomfört MR-undersökning av ryggen eller nacken, alternativt kan patienten genomgått en CT-undersökning om det föreligger hinder för MR-undersökning. Denna undersökning ska ej vara äldre än 6 månader.

Utbildning & Forskning:

På kliniken tar vi stort ansvar för att utbilda framtidens vårdpersonal. Vi tar gärna emot ST-läkare, fysioterapeuter och/eller naprapater under specialistutbildning för auskultering på kliniken.

Vi bedriver också flera olika forskningsprojekt på kliniken inom det ryggkirurgiska området. Mer information om vår forskning kommer inom kort.

Informationsträffar:

Inom kort kommer vi att lansera informations- och utbildningsträffar för dig som vårdgivare. Håll utkik här på hemsidan och i din kliniks info-mail för inbjudan.

Vi samarbetar även med Medify och kan vid önskemål komma till er klink för att hålla lunchföredrag för er.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på kliniken. Se kontaktuppgifter här