Vårdgivare Rehab

Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Patient med behov av remiss till oss:

Vi är auktoriserad vårdgivare inom Vårdval Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom i Stockholms Läns Landsting (SLL). Oavsett om din patient är boende inom Stockholms läns landsting eller boende i ett annat landsting kan du alltid remittera patienten till oss. Vi har mycket korta väntetider till öppenvårdsbesök.

För dig som är vårdgivare inom SLL och arbetar med journalsystemet Takecare så kan du skicka remissen direkt till oss via journalsystemet.

För övriga vårdgivare i Stockholm eller på annat ställe i Sverige som inte arbetar med journalsystemet Takecare så tar vi gärna emot din remiss via fax eller post. 

Skicka då remissen till:
Stockholm Spine Center/rehab  Karlavägen 108 (Garnisonen) 115 26 Stockholm

 Vilka patienter kan vi hjälpa?

  • Patienter i arbetsför ålder med en arbetsförmåga på minst 50% (rehabiliteringsprogrammet omfattar 10-20h/v).
  • Patienter som är motiverade till att arbeta aktivt med beteendeförändringar utifrån en biopsykosocial modell (i programmet har vi inget fokus på läkemedelsbehandling).
  • Medicinskt färdigutredda patienter.

 

I Vårdvalet samarbetar vi med Stressmottagningen som tar emot patienter med utmattningssyndrom. Remissen skickas till oss och vi vidarebefordrar till dem. För ytterligare information se hemsidan www.stressmottagningen.se

 

Utbildning & Forskning:

På kliniken tar vi stort ansvar för att utbilda framtidens vårdpersonal. Vi tar gärna emot ST-läkare, fysioterapeuter och/eller naprapater under specialistutbildning för auskultering på kliniken.

Vi bedriver också flera olika forskningsprojekt på kliniken inom det ryggkirurgiska området. Mer information om vår forskning kommer inom kort.

Informationsträffar:

Inom kort kommer vi att lansera informations- och utbildningsträffar för dig som vårdgivare. Håll utkik här på hemsidan och i din kliniks info-mail för inbjudan.

Vi samarbetar även med Medify och kan vid önskemål komma till er klink för att hålla lunchföredrag för er.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på kliniken. Se kontaktuppgifter här