Ryggkirurgi - Vårdgivare

Du som vårdgivare inom SLL kan remittera patienter till oss.

88 % av alla patienter som ska träffa kirurg får en tid inom vårdgarantin dvs 30 dagar från remissdatum. Medelväntetiden är för närvarande 22 dagar. Vi är angelägna om att patienten ska träffa rätt vårdgivare från början. I vissa fall bedömer vi att patienten ska träffa en ryggsjukgymnast för bedömning och då är väntetiden något längre, ca 30 dagar.”

Vi har korta väntetider med stor möjlighet för patienten att påverka tiden. I akuta fall, tex diskbråck kan operation ske inom en vecka

Du finner Remissmallen för Ryggkirurgi här.

Alla patienter ska ha genomgått en MR undersökning alternativt en CT om patienten inte kan genomgå en MR. Undersökningen får inte vara äldre än 6 månader.

Under första kvartalet 2017 så kommer du kunna skicka remissen elektroniskt till oss via Take Care.

Har du fler frågor ring oss.

08-50 90 27 00 (Menyval 5)

Måndag - torsdag                           fredag
08.00-11.30 och 13.00-16.00        08.00-12.00