Stockholm
Spine Center

För dig som patient

Rehab för personer med LÅNGVARIG SMÄRTA

Stockholm Spine Center Rehab (SSCR) är inriktat på långvarig smärta i de fall kirurgi inte är aktuellt. Klinikens arbetssätt är multimodalt, vilket innebär att den som remitterats till oss får t.ex. träffa läkare, psykolog, sjukgymnast och kurator som arbetar tillsammans i en helhet.

Smärtrehab


Dr. Diana Kadetoff har doktorerat på en avhandling om fibomyalgi 2012 med proffesor Eva Kosek som handledare och fortsätter nu med forskning på Stockholm Spine Center med anknytning till Instititionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Innehållet i rehab bestäms individuellt utifrån målet att förbättra funktion, ändra beteenden och förebygga arbetsohälsa. Typiska inslag i rehab är kurs i smärthantering, fysioterapeutisk träning och psykologisk vägledning, med handledare i grupp eller individuellt.

Typisk rehabläng är 3 månader, med individuell variation, och innehållet kräver minst 50% av ett heltidsarbete, varvid man behöver vara sjukskriven.

De flesta kommer till SSCR på remiss, t ex från sin husläkare, eller via intern remiss från kirurg på SSC. Man skall vara färdigutredd för att SSCR skall acceptera remissen, vilket innebär att inga andra åtgärder eller utredningar är aktuella.

När remissen accepterats kallar vi in dig. för en bedömningsgenomgång hos läkare, psykolog och sjukgymnast, vars syfte är att ta reda på om rehab kan bedömas vara hjälpsamt, samt om det finns hinder för rehab.

Efter bedömningsgenomgång träffas alla i teamet med dig och tar ett beslut om hur och när rehab skall påbörjas (eller inte). Då utses också en teamansvarig som du sedan har en mer detaljerad planeringsgenomgång med. Efter det kallas du till ett inledande informationsmöte, som behandlar rehabprinciper och vilka regler som gäller på kliniken.

Vi har även ett team som specialiserar sig på fibromyalgi. Fibromyalgiteamet drivs av smärtspecialist Med. Dr Diana Kadetoff. I teamet ingår läkare, psykolog, sjukgymnast och smärtsjuksköterska, alla med lång erfarenhet av långvarig generaliserad smärtproblematik. Rehabiliteringen är multimodal, enligt evidensbaserad medicin och har inriktningen Acceptance Commitment Therapy (ACT). Programmet pågår under ca 14 veckor.

Innför besöket så kan du förbereda dig genom att gå igenom vår checklista.