Spinal Stenos

Förträngning i ryggens och nackens nervbanor

Varför får man Spinal stenos?

Spinal stenos betyder förträngning i ryggradskanalen, vilket uppstår som ett led i degenerativa förändringar d.v.s. åldersförändringar. Detta leder till att nerverna i spinalkanalen (ryggradskanalen, där ryggmärg och nervrötter finns) får mindre plats och utsätts för visst tryck (Fig. 1 och 2). Orsaken till detta är att diskarna (mellankotskivorna) sjunker ihop och att det blir bennybildning runt diskarna och mellankotlederna.

Spinalstenos fig1
Fig. 1

 

Spinalstenos fig2
Fig. 2


De typiska besvären av spinal stenos är tilltagande besvär från benen vid gång, både i form av smärta, tilltagande svaghet och dålig styrsel. Normalt har man inga eller små besvär i liggande eller sittande ställning, men däremot har man svårt att stå och gå. Typiskt för stenos är också att det inte räcker med att stanna och stå och vila, utan man måste även sätta sig ner. Detta beror på att nerverna får mera plats när ryggen är böjd framåt. Det innebär också att det ofta går att cykla utan problem. Besvären behöver dock inte alls vara typiska enligt ovan. Vid all  smärtutstrålning i benen, vare sig i ett eller båda benen, bör man tänka på spinal stenos som möjlig diagnos.