Långvarig Smärta

Smärta är en subjektiv upplevelse.

International Association for the Study of Pain har tagit fram en internationellt vedertagen definition av smärta: Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.

Det finns fyra typer av smärta:

1. Nociceptiv smärta - vävnads smärta (tex fraktur, brännskada)

2. Neurogen smärta - när nervsystemet inblandad i smärtprocessen (tex diskbråck som trycker på nerven)

3. Idiopatisk smärta -smärta av okänd orsak ( tex Fibromyalgi)

4. Psykogen smärta - smärta i samband med psykoser inom psykiatri

Inom vården brukar man dela smärta till akut smärta och långvarig smärta som innebär olika hanteringar och behandlings metoder. Akut smärta uppkommer i samband med skada, sjukdom eller operation och varar sig en kort period. Akut smärta har ofta skyddsroll.                                                                                                    Smärta är en viktig varningssignal, utom när den blivit långvarig och meningslös. Långvarig är smärta som kvarstår mer än 3-6 månader. Ibland är det svårt att hitta orsaken till långvarig smärta. Stress, oro, psykiska påfrestningar  kan bidra till att smärta kan bli långvarig.

Ca 20% av befolkningen i Sverige lider av långvarig smärta. Patienter med långvarig smärta kan ha även sömnsvårigheter, tröttheten, nedstämdhet/depressiva symtom, ångest problematik.

Multimodal rehabiliterings program är den bästa vården som patienter med långvarig smärta kan få enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport 2006.  Inom sådant program har patient med långvarig smärta rehabilitering av ett team som består av minst tre specialister: läkare, sjukgymnast och psykolog. Tätt samarbete mellan patienten och rehabiliteringsteam är viktigt. Rätt tränings program, avslappnings övningar, mindfulness samt kognitiv beteende terapi ligger i grunden av multimodal rehabilitering. Modern rehabilitering har en beteendeförändring i fokus av hela programmet.

Smärtrehabilitering vid Spine Center som ligger i Garnisonen erbjuder multimodalt rehabiliterings program enligt de moderna principer. Basprogram pågår ca 10-12 veckor på halvtid.