Fibromyalgi

Fibriomyalgi är ett  lånvarigt smärttillstånd som karakteriseras av långvarig migrerande utbredd smärta ,ömhet, sömnstörning, uttalad trötthet.
80% av pat. hade haft lokaliserad långvarig smärta i botten tex WAD-skada, ländryggssmärta, smärta i nacke/skuldrar. Stress, psykisk och fysisk belastning över kroppen, dålig sömn bidrar till spridning av smärta i kroppen. Ca 2% av befolkningen kan drabbas av FM och  majoriteten av dem är kvinnor.   

Framträdande symptom:
-generaliserad smärta (i muskler och leder)
-generaliserad ömhet
-muskulär utröttbarhet
-trötthet
-sömnstörning
-morgonstelhet   

Övriga symptom:
-nedsatt minne och konsentrationen
-stressöverkänslighet
-psykiska symptom(depression/ångest)

Det finns inga bra fungerande läkemedel för fibromyalgi. Enligt SBU rapport 2007 den bästa metoden som fungerar i samband med FM är multimodal rehabilitering.

Du kan läsa mer om multimodal rehabilitering här.