Patientnöjdhet

Vi deltar och följer även våra resultat i nationella mätningar mycket noggrant. Utöver det följer vi själva upp patientnöjdhet efter mottagningsbesök och efter operation.