Patientinformation

Det är viktigt för oss att du som patient känner dig välinformerad och har goda förutsättningar för att få ut det mesta möjliga inför ditt besök hos oss