Sjukskrivning

Vi räknar med att programmet omfattar 25-50% av en heltidstjänst, våra läkare kan diskutera med dig angående intygom förebyggande sjukpenning på 25-50% för rehabilitering. Ersättningsnivån motsvarar vanlig sjukpenning. Boka tid hos din läkare för planering och diskussion kring hur just du löser din sjukskrivningssituation.

Du kan läsa mer om förebyggande sjukpenning här