Programinnehåll och behandlingsstrategi

Under rehabiliteringen kommer du att träffa sjukgymnast, läkare, psykolog, kurator och sjuksköterska, både individuellt och i grupp. Vid Behov erbjuds du också tider för individuella besök hos de olika vårdgivarna. Programmet pågår under 10-14 veckor flera gånger i veckan motsvarande 10-20 timmar per vecka med restid. I behandlingen ingår även tid för dina hemövningar. Rehabiliteringens syfte är att du ska kunna göra mer av det du värdesätter samt att höja din livskvalitet och funktionsförmåga. Vi vill uppmuntra dig att genom ett aktivt deltagande utnyttja och utveckla din funktionsförmåga, både i ditt privatliv och i ditt arbetsliv. Det team du träffar på bedömningsdagen kommer att hjälpa dig med utformningen av din rehabilitering och kommer också att kalla dig till utvärderingsmöten under behandlingens gång.