Kostnad

Ta med ditt högkostnadskort för stämpling. Du får ett frikort då beloppet 1100 kronor har uppnåtts. Om/när du har frikort, och det är inlagt i vårt system, kan du registrera dig själv på datorn precis till vänster när man kommer in på Spine Center.