Kotglidning

Spondylolisthes innebär att en kota glider något i förhållande till en intilliggande kota. Detta kan ske endera som resultat av åldersförändingar i ett segment, alltså, länken mellan två kotor vilket utgörs av en disk, två facettleder och omgivande stabiliserande vävnad. Men det kan också orsakas av en spricka i kotbågen.  Sprickan i sin tur kan vara både medfödd och förvärvad.För det allra mesta är förändningen helt ofarlig men kan ställa till besvär. I den mån man har ryggsmärta av sin spondylolisthes behandlas den konservativt såsom vid SRS, se ovan. I den mån glidningen ger trängsel för nervrötterna behandlas den såsom står beskrivet under avsnittet om spinal stenos.