Fysioterapi & naprapati

Fysioterapi och naprapati är vanligen det första behandlingsalternativet för dig med nacke- eller ryggproblem. Konservativ behandling, alltså icke kirurgisk behandling, har en mängd olika metoder och behandlingsstrategier. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med konservativ behandling.

Fysioterapi och naprapati

Vi är mycket stolta över våra kompetenta fysioterapeuter och naprapater. Genom att genomföra mycket noggranna undersökningar, utforma individuella behandlingsplaner samt att koordinera så att du alltid får rätt vård spelar fysioterapeuter och naprapaterna en mycket viktig roll i din vårdprocess hos oss. I de fall du genomgått en ryggoperation hos oss så kan våra fysioterapeuter och naprapater i nära samråd med dig och din ryggkirurg se till att du får en optimalt utformad rehabilitering för just dig.

På Stockholm Spine Center är det mycket vanligt att du träffar en fysioterapeut eller naprapat i första hand. Det första som sker är att vi noggrant lyssnar på din beskrivning av dina symptom och på vilket sätt det begränsar dig i din vardag. Utöver det går vi även igenom andra aspekter exempelvis livsstil, vardagsbelastning och arbetssituation.

Diskussionen syftar till att ge en grund för bästa möjliga utredning och vård men också för att säkerställa att besvären verkligen kommer från ryggen eller nacken. Besvär som ter sig som ryggrelaterade kan iband vara uttryck för helt andra sjukdomar vilket är viktigt att utesluta. Den samlade bilden av ditt problem i kombination med övrig insamlad data kallas för anamnes. 

Därefter följer en fysisk undersökning av dig och beroende på vilken typ av besvär som du sökt för varierar undersökningen. Syftet med undersökningen är att ytterligare stärka de hypoteser man fått i anamnesen. Våra skickliga fysioterapeuter och naprapater är alla specialiserade på nack- och ryggproblem och kan ofta snabbt och med god säkerhet avgöra orsaken till dina problem och ställa en diagnos.

Ibland konsulterar fysioterapeuten eller naprapaten annan vårdgivare som har andra kompetenser. Hos oss finns alla typer av vårdgivarkategorier som kan tänkas behövas. Exempelvis på andra specialiteter som finns är neurolog, ryggkirurg och smärtläkare. I vissa fall behövs även en bilddiagnostisk undersökning för att bekräfta eller utesluta andra problem.

Utifrån dina symptom och förutsättningar sätter våra sjukgymnaster och naprapater upp en behandlingsplan. Behandlingsplanerna är individuellt anpassade men kan innehålla en kombination av träning, manuell behandling, medicinering och i vissa fall samtal med terapeut eller psykolog.

Om behandlingsplanen inte ger önskade effekt kan det bli aktuellt med ett bedökningsbesök hos en ryggkirurg för att avgöra om kirurgi är ett bättre behandlingsalternativ. I vissa fall kan fysioteraputen eller naprapaten direkt avgöra att du ska träffa en ryggkirurg. Hos oss arbetar vi alltid i team kring patienter och våra fysioterapeuter konsulterar löpande andra vårdgivare vid behov. 

Våra sjukgymnaster har flera olika specialområden och på kliniken har vi kompetens inom OMT, McKenzie, neurorehab, idrottsmedicin, akupunktur, OMI och yoga. Gemensamt för våra sjukgymnaster är att de är högspecialiserade på patienter med rygg- och nackbesvär och har lång erfarenhet av multidisciplinär utredning, d.v.s när samarbete mellan flera specialister krävs för att diagnosticera ett ryggbesvär och därefter behandla med ett bestående resultat.