Operation

Vi vissa fall är operation det bästa alternativet för att behandla ditt rygg- eller nackproblem.

Operation

Som Nordens största rygg- och nackkirurgiska klinik har vi lång erfarenhet och hög kompetens för att ta hand om dig under din operation. Vi arbetar utifrån ett patientcentrerat synsätt och det är viktigt för oss att du känner dig trygg och välinformerad inför din operation.

På operationsavdelningen arbetar personalen i specialiserade team bestående av specialistutbildad personal. Tillhöger finner du mer information om våra operationsmetoder. Om du ska opereras hos oss finner du också mer specifik information inför din operation här

DSC 2921