Stockholm
Spine Center

Fotopolicy

Stockholm Spine Center har en strikt policy för fotografering och ljud-/ filminspelning. Detta av hänsyn till patientsekretessen samt anhöriga och andras besökares integritet. För fotografering och ljud-/filminspelning i klinikens lokaler krävs tillstånd av klinikchef och/eller enhetschef.