Stockholm
Spine Center

Tobak

Tobaksfri inför din operation

När du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultat av operationen blir. Det finns evidens att riskerna för komplikationer efter operationen halveras om rökstopp sker 6 veckor innan operation.

Använder du tobak före och efter operation kan det ge allvarliga problem. Det beror på att kroppens vävnader får syrebrist orsakad av framförallt kolmonoxid och nikotin. Kolmonoxid får man i säg när man röker och den blockerar de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen. Nikotin finns i alla sorters tobak och den påverkar blodförsörjningen genom att blodkärlen drar ihop sig och det gör att operationssåret läker sämre. Tobakens ämnen är skadliga oavsett på vilket sätt man får i sig dem. Tuggtobak, snus och tobak som andas in via vattenpipa påverkar din kropp och försämrar dess möjlighet att klara operationen.

När läkningen går långsamt har du ökad risk att få infektioner i såret samt vid ryggkirurgi där du stelopereras så finns studier på att benläkning läker betydligt sämre och i vissa fall helt uteblir. Du kan också få problem med hjärtat, blodkärlen och lungorna vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.

Det är viktigt att du är i så god fysisk form som möjligt när du ska opereras. Ett tobaksstopp ökar dina chanser till ett gott resultat.

Om du slutar med tobak blir din operation säkrare

Rekommendationer

 • Du bör göra ett rök uppehåll eller sluta 6-8 veckor före operation för bästa resultat.
 • Du bör fortsätta vara rökfri minst 6 veckor efter operationen vid ryggoperationer som inte är steloperationer. (t.ex. diskbråck, dekompression)
 • Vid operationer i ryggen/nacken där du stelopereras bör du vara rökfri minst 1 år efter operationen.

Inför ditt tobaksstopp

Det är lättare att lyckas med tobaksstopppet om du förbereder dig väl. Där är några råd som kan underlätta:

 • Tänk igenom dina motiv för att sluta.
 • Gör tobaksavvänjning till ditt viktigaste projekt under de kommande veckorna.
 • Bestäm vilken dag du ska sluta.
 • Anteckna när och var du röker och snusar. Det hjälper dig att se vilka vanor du behöver ändra på.
 • Be om stöd i familjen och bland närstående.
 • Försök äta regelbundet och rör på dig så mycket du kan.
 • Använd läkemedel för avvänjning, till exempel nikotinersättningsmedel. Det lindrar abstinens och nikotinsug och fördubblar chansen att du lyckas.
 • Se till att du inte har tobak kvar efter stoppet.
 • Belöna dig själv varje dag du är tobaksfri.
 • Förändra dina rutiner och hitta dina hälsosamma alternativ till rökning och snusning.
 • Vänta ut suget – det sitter oftast inte i mer än några minuter. Ett glas vatten brukar hjälpa.

Bara du kan bestämma om du ska sluta använda tobak!

Börja inte snusa när du slutar röka
Snusningens effekter på kroppen är inte lika undersökta som rökningens, men tillräckligt för att avråda från användning. Även om snusningen är mindre skadlig ökar snusningen risken för:

 • Cancer i bukspottkörteln
 • dödlig infarkt och dödlig stroke
 • förhöjt blodtryck
 • permanenta förändringar i munslemhinnan.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att använda snus vid rökstopp. Om man ersätter rökning med snusning kvarstår nikotinberoendet. Om du behöver hjälpmedel ger nikotinläkemedel den bästa hjälpen.

Bestående vinster

Slutar du med tobak blir du kvitt ett beroende som har styrt ditt liv. Många upplever en känlsa av frihet, att livet blir rikare och att de får bättre självförtroende. Hos rökare försvinner hostan och luftvägarna fungerar bättre. Det är vanligt att andningen går lättare och man får bättre kondition. Ditt luktsinne och smaksinne kommer tillbaka och du får bättre andedräkt. Blodcirkulationen och immunförsvaret färbättras. För de flesta avtar abstinensen efter 2-4veckor och återfallen är vanligast inom de tre första månaderna. Klarar du dem är möjligheten stor att du förblir tobakfri.

Ta chansen att förbli tobaksfri!

Här finns mer information och stöd

Apoteken
Din vårdcentral eller ditt sjukhus
Sluta-röka-linjen, www.slutarokalinjen.org, tel. 020-840000
Tobaksfakta, www.tobaksfakta.org