Stockholm
Spine Center

Rökning

Forskning idag visar att risken för komplikationer vid fusionsoperationer, såsom infektion och utebliven läkning, är större hos rökare jämfört med icke-rökare. Rökare har även generellt sett ett sämre resultat av kirurgin.

Rökstopp bör ske minst sex veckor före operation för att uppnå bästa möjliga resultat.