Stockholm
Spine Center

Operation av diskbråck och förträngning i halsryggen

A. Diskbråck och nervrotsförträngning i halsryggen

Varför utförs operationen?

Har man haft värk och smärta som strålat ner i en arm som orsakats av ett nackdiskbråck som trängt ut mot nerven kan en operation vara motiverad (fig.1). Ofta har man förutom armsmärta även nackvärk, men nackvärk som enskilt symtom är sällan indikation för operation.

diskhals fig1

 

Vad innebär en operation och finns det olika operationsmetoder?

Operationen innebär att man via ett snitt framtill på halsen öppnar ner till kotpelaren och den aktuella mellankotskivan (disken). Man går framifrån för att minska risken för en skada på ryggmärgen som ligger bakom disken. Disken töms på resterande innehåll så att nerven avlastas från trycket. I och med att disken nu helt tömts och riskerar att kollapsa så utförs därefter en steloperation.

Diskutrymmet ersätts med bentransplantat och ett s.k. implantat som fixeras. Implantatet placeras mellan kotorna och tillåter inväxt av ben så att disksegmentet efter en tid blir helt stelt (fig. 2). Man kan också använda en konstgjord disk (fig. 3). Vilken metod som används är beroende på anatomiska förhållanden.

diskhals fig2-3

 

Hur bra blir jag efter operationen?

Vanligen märker patienten att smärtan i armen har minskat eller helt försvunnit direkt efter operationen (86%). Cirka 30% kan ha kvar någon form av ”obehag” i armen eller handen, ex. förändrad känsel eller minskad kraft. Om man blir stelopererad i en disk blir inskränkningen av rörligheten i halsryggen knappt märkbar.
B. Förträngning av ryggmärgen i halsryggen

 

Varför utförs operationen?

Om ryggmärgen är klämd (fig. 4) kan det ge varierande symtom, både från armar och ben. Vanligt är finmotoriks störning och domningar i armar och händer. Gångrubbningar förekommer också i form av dålig balans och svaghet, men sällan värk eller smärta.

diskhals fig4

Vad innebär den och finns det olika operationsmetoder?

Operationen innebär att man tar bort de delarna av kotorna och/eller diskarna som trycker på ryggmärgen. Detta kan ske antingen genom ett främre ingrepp på halsen eller ett bakre ingrepp i nacken. Vilken väg man väljer är beroende av hur många nivåer i halsryggen som är förträngda. I samband med operationen framifrån görs en steloperation av de skadade diskarna med hjälp av en benbit. Denna tas ut från höftkammen som ersättning för kotdelarna som tas bort. Benbiten fixeras med en titanplatta (fig. 5). Vid ett bakre ingrepp behöver man inte alltid göra en steloperation men om man väljer detta så används två stag eller plattor av titan. Dessa fästs med skruvar i de bakre delarna av kotorna som finns kvar efter friläggningen av ryggmärgen.

diskhals fig5Fig. 5

 

Hur bra blir jag efter operationen?

Syftet med operationen är i första hand att man inte ska försämras ytterligare utav sin sjukdom. Många rapporterar att de även blivit bättre men det är således inte huvudanledningen till operationen.

Följande information gäller för alla typer av operationer i halsryggen

Finns det några risker med operationen?

Det finns alltid en risk för en neurologisk försämring antingen genom påverkan av själva nerven eller i extremfallet även av ryggmärgen. Skulle en sådan ske så innebär det en känselförändring, påverkan av muskelkraft i arm eller ibland även bål och ben. Denna risk är liten (< 0.1%). En nervgren till stämbanden kan påverkas (< 1%), så att man får en heshet under en kortare eller längre tid. Övriga risker är de som finns vid all form av kirurgi d.v.s. en blödning i operationsområdet (< 1%) eller en infektion (1%). Risken för infektion minskas med antibiotikaprofylax, vilket alla får i samband med operationen.

Vad händer efter operationen och hur länge blir jag sängliggande?

De första timmarna, ibland till nästa morgon, kommer Du att ligga på uppvakningsavdelningen. Du ska stiga upp så fort Du känner att Du klarar det, om inget annat sägs. Ha dock alltid någon personal med de första gångerna. Du får röra dig fritt med den naturliga begränsningen som sårsmärtan ger men undvika rörelser i alla ytterlägen i halsryggen; vridningar, böjning och sträckning. Promenader i korridoren ser vi som en del av din träning. När Du kan ta dig i och ur sängen själv, klarar toalettbesök och påklädning, får Du åka hem.

Har jag ont efter operationen?

Man brukar inte ha så ont efter operationen, men viss sårsmärta kan Du känna av i början. Du kan också ha vissa sväljningssvårigheter som avtar successivt, ibland upp till 3 månader. I en del fall väljer operatören att ta bentransplantat från höftkammen och då kommer Du att känna av viss smärta därifrån. Du får smärtstillande, både intravenöst och tabletter, efter behov. Även efter utskrivningen kommer Du att ha en viss smärta i halsryggen och i höftkammen om ben tagits därifrån. Det är naturligt eftersom Du har ett sår som ska läka. Det är inte farligt att det gör ont när Du rör Dig och tränar. Du kommer att få recept på smärtstillande läkemedel innan hemgång. Det är viktigt att Du sedan minskar intaget av värktabletter allt eftersom smärtan avtar, för att sedan sluta helt.

Hur lång är vårdtiden?

När Du kan vara uppe utan stöd och klarar smärtan med hjälp av värktabletter kan Du åka hem, vanligtvis är detta 1-2 dagar efter operationen.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Hemresa kan ske med vanlig bil, men Du får inte köra själv. Om Du kommer från annat landsting måste Du planera för din hemresa själv innan Du läggs in.

Hur ska såret skötas?

Såret inspekteras och förbandet byts vid behov innan Du åker hem. Förbandet är täckt med en vattenavvisande film, så Du kan duscha som vanligt så länge förbandet är helt och tätt. Om det kommer in vatten under plastfilmen, måste förbandet bytas. Förbandet ska om möjligt sitta orört i 2 veckor och kan därefter avlägsnas i hemmet. I de flesta fall är såret sytt med stygn som löser upp sig själva. Om så inte är fallet kommer Du att få information och en lapp som Du tar med till distriktssköterskan för borttagning av stygnen.

Hur länge behöver jag vara sjukskriven?

Det beror på hur omfattande operationen varit och vilket arbete Du har, vanligtvis 4-6 veckor.

Behöver jag komma på återbesök?

Återbesök till operatören efter 4 månader om inget annat sagts. Då görs även en röntgenundersökning. Du kommer att få en kallelse med posten. Om Du känner av tecken på infektion såsom feber och sänkt allmäntillstånd, vätskande och svullet sår vill vi att Du kontaktar oss.

Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Sjukgymnasten på avdelningen kommer att ge dig information om träning och rehabilitering. Sex veckor efter operationen rekommenderar vi att Du påbörjar sjukgymnastik. Vår sjukgymnast skriver en remiss samt ger dig mer detaljerad information om träning som Du får med dig hem.

Vi rekommenderar också att Du tränar någon form av avspänning då det är vanligt med långvarig spänningsproblematik i nacke och skuldror innan operationen.

Finns det saker jag inte får göra när jag kommit hem?

Du får röra dig fritt men undvik rörelser i alla ytterlägen i halsryggen; vridningar, böjning och sträckning de första 6 veckorna. Vi avråder också ifrån bilkörning under denna tid då detta lätt utsätter nacken för pressande ytterlägen. Du får alltså gå, stå, sitta, cykla, åka buss och tåg, så snart Du själv vill och känner att Du klarar det. Du bör undvika tungt arbete och tunga lyft (över 5kg) de första sex veckorna efter en operation då muskler i nacke och skuldror är känsliga för belastning under denna tid. Det är inte farligt men kan ge onödigt med besvär. Rökning och inflammationshämmande läkemedel (såsom Diklofenak, Voltaren och Ipren) inverkar negativt på läkningsprocessen efter en steloperation. Detta beräknas ta 6-12 månader. På grund av detta är det direkt olämpligt att vare sig röka eller ta inflammationshämmande läkemedel under denna period.

Behöver jag hjälpmedel hemma?

Nej vanligtvis behövs inga hjälpmedel efter en nackoperation.