Vår kompetens

Vi är Sveriges största kompetenscentrum när det gäller att bedöma indikationer för/och utföra degenerativ ländryggs- och nackkirurgi.

DSC 2935

Vi arbetar enbart med rygg- och nackbesvär och har så gjort under många år. Vi har en bred kompetens, därigenom förstärker och kompletterar vi varandra. Vi ökar ständigt vår kunskap inom området - just för att det är det enda vi arbetar med och har stora volymer av. Ny kunskap tillförs också genom utbildning och att vi är forskningsaktiva inom klinisk forskning.

Våra ryggkirurger består av 8 ortopeder och 2 är neurokirurger. Vi har även läkarkompetens inom smärta, rehabmedicin, allmänmedicin, psykiatri och företagshälsovård.

Våra behandlande läkare är Björn Zoëga, Eva Kosek, Anna-Lena Robinson, Svante Berg, Ilias Nikolaidis, Sara Bourghardt, Diana Kadetoff, Tomas Radonsky, Olga Logovaya, Aras Osman, Kim Stranger, Jan Widman, Ilkka Marttinen, Lena Fagerud, Dan Leijonwall och Anders Frost.

Utöver dessa har vi personal på operation med vidareutbildning i narkos/operation. På avdelningen arbetar allmänsjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster. Våra sjukgymnaster har OMT2 eller 3-utbildning och/eller MDT-examen. På uppvaket arbetar enbart intensivvårdssjuksköterskor. Många av våra sjuksköterskor har extrautbildning inom smärta. Förutom våra sekreterare, ekonomer, receptionister och koordinatorer har vi specialister i naprapati, psykolog med KBT-inriktning samt kommunikologer.

Totalt arbetar 135 personer på kliniken. Vi har 27 vårdplatser och 4 operationssalar.