Stockholm
Spine Center

Vår kompetens

Vi är Sveriges största kompetenscentrum när det gäller att bedöma indikationer för/och utföra degenerativ ländryggs- och nackkirurgi.

DSC 2935

Vi arbetar enbart med rygg- och nackbesvär och har så gjort under många år. Vi har en bred kompetens, därigenom förstärker och kompletterar vi varandra. Vi ökar ständigt vår kunskap inom området - just för att det är det enda vi arbetar med och har stora volymer av. Ny kunskap tillförs också genom utbildning och att vi är forskningsaktiva inom klinisk forskning.

Av våra 13 ryggkirurger är 12 ortopeder och två är neurokirurger. Vi har även läkarkompetens inom smärta, rehabmedicin, allmänmedicin, psykiatri och företagshälsovård.

Våra behandlande läkare är Björn Zoëga, Vibeke Blecher, Eva Kosek, Andreas Selander, Anna-Lena Robinson, Svante Berg, Anders Bjurholm, Ilias Nikolaidis, Tomas Radonsky, Gunnar Nilsson, Andreas Alexanderson, Aras Osman, Kim Stranger, Jan Widman, Lena Fagerud, Dan Leijonwall och Anders Frost.

Utöver dessa har vi personal på operation med vidareutbildning i narkos/operation. På avdelningen arbetar allmänsjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster. Våra sjukgymnaster har OMT2 eller 3-utbildning och/eller MDT-examen. På uppvaket arbetar enbart intensivvårdssjuksköterskor. Många av våra sjuksköterskor har extrautbildning inom smärta. Förutom våra sekreterare, ekonomer, receptionister och koordinatorer har vi specialister i naprapati, psykolog med KBT-inriktning samt kommunikologer.

Totalt arbetar 135 personer på kliniken. Vi har 27 vårdplatser och 4 operationssalar.