Stockholm
Spine Center

Resursteam

Teamet består av sjukgymnast, smärtsjuksköterska, smärtläkare, rehabiliteringsläkare, psykiater och psykolog.

Syftet med resursteamet är att vid behov bistå ryggkirurger på olika sätt för att få en komplett förståelse av besvären och därmed möjlighet till rätt behandling. T.ex. utvidgad bedömning för personer som kan behöva extra insatser innan de opereras eller personer som behöver extra hjälp efter operation.