Stockholm
Spine Center

Organisation

Ytterst ansvarig är VD/klinikchef Björn Zoëga. Vice VD är överläkare/Med dr. Svante Berg

Företaget är organiserat i sex enheter med varsin enhetschef.

  • Mottagning - Margareta Ekström
  • Operation/anestesi/uppvak - Anna-Lena Robinsson
  • Vårdavdelning - Eva Gulle
  • Resursteam - Eva Kosek
  • Garnisonen - Mottagning - Martin Soudah
  • Garnisonen - Rehab - Diana Kadetoff

Direkt underställd klinikchef är läkargruppen samt stabsfunktionerna ekonomi/löneadministration samt kvalitet/forskning.

Företagets ledning består av en ledningsgrupp som utgörs av VD, vice VD, enhetschefer, kvalitetsansvarig samt ekonomichef och har som uppgift att samordna enheterna och vara rådgivande i beslut.