Stockholm
Spine Center
Spine Centers Rehab presterar på topp!
Publicerad: 2016-09-09

Spine Centers Rehab presterar på topp!

Vi har nu fått första resultat (1 års) om hur det går för våra patienter, som behandlats på vårt rehab på Garnisonen. Resultatet är mycket bra jämfört med andra kliniker i riket -  mycket bättre!  T ex när rehab-patienterna fick frågan  ”Hur har rehabiliteringsperioden förändrat din smärtupplevelse”, svarade 100% att den har minskat i hög grad eller i viss mån, men i resten av riket  57% (9% i resten av riket försämrades). Och när våra rehab-patienter fick frågan ”Hur  har rehabiliteringsperioden förändrat din förmåga att hantera din livssituation”, svarade100% att det hänt i hög grad eller i  viss mån, men i resten av riket 76% (4% i resten av riket försämrades).  Otroligt fina siffror och vi har nu fått det bekräftat att Spine Rehab på Spine levererar hög kvalitet till våra patienter.