Smärtrehab

Smärtrehab

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med.dr

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005.

Specialist i smärtlindring sedan 2007.

Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgi forskning inom professor Eva Koseks grupp på KI.

Rehabchef på Spine och överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Specialist i allmän medicin

Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta.

Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bl a som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.

Martin Arnqvist

Leg. Sjukgymnast, MSc

Leg sjukgymnast sedan 2011.

Påbörjad specialisering inom smärta och smärtrehabilitering.

Vidareutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), beteendemedicin och idrottsmedicin.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Susanne Sandström

Leg Sjukgymnast MSc

Leg sjukgymnast sedan 2003.

Specialistkompetens inom Smärta och Smärtbehandling sedan 2014.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Roland Fransson

Leg. sjukgymnast

Leg sjukgymnast sedan 1995.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2.
1-årig KBT-utbildning. Examen i Mc Kenzie.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter och utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Katayun Rezania

Kurator

Utbildad på Socialhögskolan i Stockholm. Socionom sedan 2012. Auktoriserad sedan 2015.

Vidareutbildad i psykoterapi på SAPU.

Tidigare verksam inom slutenpsykiatrin på S:t Görans sjukhus.

Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Liselotte Tate

Leg. sjukgymnast

Bild och text kommer snart!

Jondi Jonsson-Lecapre

Leg. sjukgymnast

Bild och text kommer snart!

Anders Hellerström

Leg. psykolog

Bild och text kommer snart!

Ola Berge

Leg. psykolog

Bild och text kommer snart!

Marie-Louise Ottergard

Leg. psykolog

Bild och text kommer snart!

Johanna Aronsson

Leg. psykolog

Bild och text kommer snart!

Olga Logovaya

Leg. läkare

Bild och text kommer snart!

Carin Gustafsson

Leg. smärtsjuksköterska

Bild och text kommer snart!

Maria Steel

Medicinsk sekreterare/koordinator

Lisa Gustavsson

Sekreterare

Eva Moberg

Reception/admin

Jobbar som receptionist och administratör på Spine Rehab.

Miljö- och inköpsansvarig, administrerar NRS studier.