Resursteam

Resursteam

Lena Fagerud

Överläkare

Specialist inom allmänmedicin, rehabilitering och smärtlindring.

Mångårig erfarenhet av arbete med långvarig smärta och rehabilitering.

Arbetar i Resursteam i samarbete med kirurgerna och på Smärtrehab med multimodal rehabilitering.

Eva Kosek

Överläkare/Professor

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 1998.
Specialist i smärtlindring sedan 2001.

Anställd som Professor på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet och arbetar även som överläkare på Stockholm Spine Center.

Driver flera forskningsprojekt både på Karolinska Institutet och här på Stockholm Spine Center. Forskning fram för allt gällande smärtmekanismer vid långvarig smärta i rörelseapparaten och betydelsen av genetiska faktorer för behandlingsutfall vid kirurgi och träning.

Karin Nygren

Leg. sjukgymnast MSc

Leg sjukgymnast sedan 1993.

Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
Vidareutbildning i idrottsmedicin. Mc Kenzie A och B.
Basal kroppskännedom steg 1 och 2. Akupunkturutbildning.

Har tidigare arbetat inom ortopedi och primärvård. Arbetar nu i Resursteamet på Löwenströmska sjukhuset samt utgör bedömning inför eventuell kirurgi.

Annette Wallander

Medicinsk sekreterare

Administrativt ansvarig inom Resursteamet.

Johanna Berg

Leg. psykolog

Legitimerad KBT-psykolog sedan 2008 med inriktning beteendemedicin och smärta.

Har tidigare arbetat på Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset med smärtrehabilitering.

Pågående specialistutbildning i klinisk psykologi.

Karin Runberg

Leg. Sjuksköterska