Löwenströmska Mottagning

Mottagning

Margareta Ekström

Enhetschef/sjuksköterska

Leg. sjuksköterska sedan 1982

Operationskoordinator samt sjuksköterska på mottagningen

Marie Bygdén

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator samt sjuksköterska på mottagningen.

Monica Aspén

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator samt sjuksköterska på mottagningen.

Charlotte Glimstedt

Leg. sjukgymnast. MSc

Leg sjukgymnast sedan 1992.

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 3. Mc Kenzie A och B.
Vidareutbildning inom idrottsmedicin och akupunktur.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter, samt utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Ida Persson

Reception

Anki Johansson

Operationskoordinator/undersköterska

Jobbar på mottagningen som undersköterska, operationskoordinator och i receptionen.

Nanna Hallman

Leg. sjukgymnast, MSc

Leg sjukgymnast sedan 1992.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2.
Examen i Mc Kenzie.
Vidareutbildad inom akupunktur, idrottsmedicin och beteendemedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter samt utgör bedömning inför eventuell kirurgi.

Karin Nygren

Leg. sjukgymnast MSc

Leg sjukgymnast sedan 1993.

Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
Vidareutbildning i idrottsmedicin. Mc Kenzie A och B.
Basal kroppskännedom steg 1 och 2. Akupunkturutbildning.

Har tidigare arbetat inom ortopedi och primärvård. Arbetar nu i Resursteamet på Löwenströmska sjukhuset samt utgör bedömning inför eventuell kirurgi.