Löwenströmska Mottagning

Mottagning

Marie Bygdén

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator samt sjuksköterska på mottagningen.

Monica Aspén

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator samt sjuksköterska på mottagningen.

Charlotte Glimstedt

Leg. sjukgymnast. MSc

Leg sjukgymnast sedan 1992.

Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 3. Mc Kenzie A och B.
Vidareutbildning inom idrottsmedicin och akupunktur.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter, samt utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Nanna Hallman

Leg. sjukgymnast, MSc

Leg sjukgymnast sedan 1992.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2.
Examen i Mc Kenzie.
Vidareutbildad inom akupunktur, idrottsmedicin och beteendemedicin.

Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter samt utgör bedömning inför eventuell kirurgi.

Karin Nygren

Leg. sjukgymnast MSc

Leg sjukgymnast sedan 1993.

Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
Vidareutbildning i idrottsmedicin. Mc Kenzie A och B.
Basal kroppskännedom steg 1 och 2. Akupunkturutbildning.

Har tidigare arbetat inom ortopedi och primärvård. Arbetar nu i Resursteamet på Löwenströmska sjukhuset samt utgör bedömning inför eventuell kirurgi.

Anna Edling

Leg. Sjuksköterska

Operationskoordinator samt sjuksköterska på mottagningen.