Admin

Admin

Björn Zoëga

VD/Överläkare/Med. Dr

Specialist i Orthopedisk kirurgi sedan 1996.

Klinisk professor i ryggkirurgi. Med.doktor från Sahlgrenska Akademien 1998.

Chef för Islands Universitets sjukhus  2008-2013. Verksam med ryggkirurgi sedan 1996. Varit med att starta NextCode Health 2013. Sedan Januari 2016 verksamhetschef SSC och sedan mars 2017 också verksamhetschef Spine Center Göteborg.

Sedan oktober 2017 chefsläkare GHP Specialty Care

Wanja Lundkvist

Löneadministratör/Admin/Op-ssk

Löneberedning, hanterar skadeanmälningar, bokar sjukgymnastbesök, administrerar NRS studier, hoppar in på operation när så behövs.

Katarina Briestensky

Ekonomichef

Eva-Lena Benfari

Ekonomiassistent